Pressrelease

Av: Prebona

Prebona lämnar in patentansökan avseende antiviral behandling

Publicerad: 30 jun 2020 10:00

Uppdaterad: 30 jun 2020 10:00

Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget stärker upp sin patentportfölj med en internationell patentansökan (PCT-ansökan) för en antiviral substansPatentansökan bygger på en Europeisk ansökan som lämnades in för ett år sedan.

-Prebonas utvecklingsarbete har återigen resulterat i en uppfinning som vi anser vara patenterbar och ha stor marknadspotential. Med den här patentansökan stärker vi vår patentportfölj ytterligare, vilket är något jag anser är mycket positivt och också viktigt för bolagets verksamhet, säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Följande bilagor finns för nedladdning: