Pressrelease

Av: OssDsign AB

OssDsign genomför planerat VD-byte den 1 september 2020

Publicerad: 1 jun 2020 10:00

Uppdaterad: 1 jun 2020 10:00

OssDsign meddelar att Morten Henneveld har utsetts till ny VD för bolaget med tillträde i samband med att OssDsigns nuvarande VD Anders Lundqvist går i pension.

Bolagets nuvarande VD Anders Lundqvist, meddelade tidigare i år styrelsen sin avsikt att vid 65-års ålder gå i pension när en lämplig efterträdare utsetts. Rekryteringsprocessen omfattade ett flertal högkvalificerade kandidater från olika länder, och valet föll slutligen på Morten Henneveld som idag är Senior Vice President, Business Transformation and Strategy samt medlem i ledningsgruppen för GN Hearing, ett globalt ledande bolag inom hörselhjälpmedel. Han tillträder sin nya position den 1 september 2020.

– Anders Lundqvist har varit ansvarig för att driva OssDsigns verksamhet under en period som kännetecknats av extraordinära framsteg för bolagets utveckling. Han ansvarade för börsintroduktionen under 2019, säkerställde att bolaget uppnådde kvartalsvis tillväxt i linje med vår målsättning, expanderade OssDsigns marknadsnärvaro med godkännanden och kostnadsersättning i Frankrike och Japan under de senaste 12 månaderna och var dessutom ansvarig för den planerade överflyttningen av vår verksamhet i USA från en huvuddistributör till OssDsign USA, Inc. Under hans ledning har bolaget uppnått samtliga av våra målsättningar för 2019 och hittills under 2020, och när han nu lämnar över VD-rollen vill jag och styrelsen uttrycka vår tacksamhet och önska honom stort lycka till i framtiden, säger styrelsens ordförande Simon Cartmell, OBE.

– Jag är tacksam över att ha haft förmånen att leda OssDsign under de här sex åren, och jag lämnar med glädje över ledarskapet till en person som är så väl lämpad att ta över rollen som Morten Henneveld. Bolaget har utmärkta möjligheter att leverera stark tillväxt under hans ledning, och jag önskar honom och hela OssDsign-teamet stort lycka till framöver, svarar Anders Lundqvist.

OssDsigns tillträdande VD Morten Henneveld har omfattande internationell erfarenhet inom medicintekniska produkter med en bakgrund som Director, Commercial Excellence för Coloplast under perioden 2008-2012, inklusive en period i USA, och därefter som Malmö-baserad Managing Director Sweden och Regional Vice President, Nordics för Biomet följt av Vice President, EMEA Spine för Zimmer Biomet under perioden 2012-2016.  

– OssDsign har en mycket konkurrenskraftig teknologi och en betydande global försäljningsnärvaro. Bolaget är väl positionerat för löpande tillväxt, och jag ser fram emot att tillsammans med OssDsigns organisation dra nytta av min bakgrund inom  ortopedi och kommersiella erfarenhet för att kunna leverera i linje med våra målsättningar under de kommande åren, säger Morten Henneveld.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB

Tel: +46 73 206 98 08
E-post: al@ossdsign.com

Certified Adviser:
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Följande bilagor finns för nedladdning: