Pressrelease

Av: LED iBond A/S

LED iBond noteras på Nasdaq First North för att realisera stor tillväxtpotential

Publicerad: 29 maj 2020 15:11

Uppdaterad: 29 maj 2020 15:11

Det danska teknikföretaget LED iBond, baserat på DTU, är på väg mot Nasdaq First North med ambitionen att resa cirka 32 miljoner danska kronor i samband med noteringen. Två tredjedelar har redan tecknats av Cornerstone-investerare före teckningsperioden - motsvarande 20,3 miljoner danska kronor. Teckningsperioden slutar den 9 juni 2020 och första handelsdagen är planerad till 15 juni 2020.

Ljus är inte bara ljus. Ljus kommer i framtiden att lösa många av världens nuvarande och framtida utmaningar - detta gäller såväl i övergången till mer gröna/intelligenta byggnader, kampen mot virus och bakterier samt inom vertical farming.

Det danska teknikföretaget LED iBond har ett starkt kort på alla dessa tre tillväxtmarknader, varför man nu söker kapital för att förverkliga den stora tillväxtpotentialen:

 • Gröna/intelligenta byggnader: 28% av världens koldioxidutsläpp kommer från byggnader. Med en unik och internationellt patenterad teknologi kan LED iBond göra byggnader grönare med hjälp av LED-belysning, samtidigt som sensorer och andra elektroniska komponenter ansluts i en 6 mm tunn aluminiumpanel. Allt ljus och data styrs digitalt. Panelen är strömförande, kan tillverkas i önskat format och ger effektiv kylning vilket gör att de integrerade högeffektsdioderna och komponenterna håller längre och ger kunderna stora besparingar. 
 • Virus och bakteriekontroll: Behovet av och efterfrågan på UV-C-ljus som kan döda bakterier och virus och därmed förhindra smittspridning är efterfrågat i ljuset av Corona-krisen. Sedan 2018 har LED iBond arbetat med utveckling av produkter inom detta område för bland annat flygbranschen. En portabel UV-C produkt, puriZap, har också utvecklats och kommer ut på marknaden under andra hälften av 2020. LED iBonds produkter är baserade på LED-belysningsteknik till skillnad från traditionella UV-C-lampor på marknaden som innehåller kvicksilver. Med LED iBonds minimalistiska design kan kunder desinficera på ställen som tidigare inte varit möjliga.
 • Vertical farming: Livsmedelsproduktionen måste omprövas på grund av miljö och demografi. Jordbruksmark försvinner över hela världen till följd av befolkningstillväxt och urbanisering vilket gör det attraktivt att odla växter och grödor vertikalt snarare än horisontellt. Vertical farming, där växter odlas inomhus på hyllor i konstgjort/färgat ljus och under helt kontrollerade odlingsförhållanden, växer därför snabbt. LED iBond har en unik konkurrensfördel på denna tillväxtmarknad genom sin endast 6 mm tunna ljuspanel och ventilationsintegration, eftersom det är möjligt att odla mer på mindre utrymme och samtidigt säkerställa optimala tillväxtförhållanden för växterna.

De tre tillväxtmarknaderna kopplar direkt in i den gröna omställningen och anknyter till 4 av FN:s 17 globala målStoppa hunger (2), Hälsa och välbefinnande (3), Hållbar energi (7) och Klimatförändringar (13).

Det finns en möjlighet till intervju med VD och medgrundare, Rolf H. Sprunk-Jansen och teknisk chef (CTO) och medgrundare, Lars Frederiksen för ytterligare kommentarer om IPO, företagets affärs- och teknikplattform och företagets 8 internationella patentgenerationer.

Kontakt:

 • VD Rolf H. Sprunk-Jansen, tfn +45 2020 3005, e-post rsj@ledibond.com
 • CTO Lars Frederiksen, tfn +45 2814 0294, e-post lfr@ledibond.com

Bakgrund - Vilka är LED iBond?

 • LED iBond tillverkar intelligenta belysningsprodukter som fungerar som belysningslösningar och infrastruktur för Internet of Things (IoT)-komponenter. Alla produkter är baserade på en patenterad - och endast 6 mm tunn - sandwichkonstruktion, bestående av två skikt av aluminium, åtskilda med en isolerande kärna.
 • Grundades 2014 av VD Rolf H. Sprunk-Jansen och CTO Lars Frederiksen.
 • Huvudkontor på DTU Science Park i Kgs. Lyngby i norra Köpenhamn.
 • Produktion i Farum - kapacitet om 300 000 enheter per år - motsvarande 150 miljoner danska kronor i omsättning.
 • Flaggskeppsprodukt: Tracy®
 • Anställda: 14
 • Omfattande patentportfölj med 8 internationella patentgenerationer
 • Många stora "intelligenta" LED-installationer är i drift; 3,2 km LED-ljus vid DTU-biblioteket, 100 hissstak på ett antal DSB-stationer och 3.600 intelligenta, upplysta hyllor i nya Deichman Bjørvika, Norges största offentliga bibliotek.

Unik teknologiplattform

 • Det hittills tunnaste designkonceptet för belysning, endast 6 mm tunn.
 • Integrering av speciella lysdioder, inklusive UV-C lysdioder för att bekämpa virus och bakterier.
 • Full integration av Internet of Things, IoT.
 • Inga kablar för lysdioder och IoT-komponenter.
 • Arbetstemperatur vanligtvis cirka 40 ° C tack vare den patenterade värmestyrningstekniken.
 • LED-livslängd på över 100 000 timmar.

Stark patentposition - åtta internationella patentfamiljer

Bland annat patentskydd av själva sandwichkonstruktionen för både lysdioder, IoT-komponenter och andra elektroniska komponenter

Tydlig marknadsplan med starka partners

 • Intäktstillväxt från 2018 till 2019 med 80%. Realiserade intäkter 2019 på 12 miljoner danska kronor kr.
 • Omsättningsmålet för 2022 är 100 miljoner danska kronor
 • Positiv EBITDA 2021

Användning av intäkterna från börsintroduktionen

 • 35-40% går till att stärka den internationella försäljningsverksamheten - inklusive nya försäljnings- och distributionskanaler och nya strategiska samarbeten
 • 15-20% affärsutveckling, inklusive nya aktiviteter inom UV-desinfektion och vertical farming
 • 15-20% för produktutveckling och utvidgning av befintliga patent samt nya patentansökningar
 • 15-20% i rörelsekapital för att finansiera förväntad ordertillväxt
 • 5-10% för vidareutveckling av produktionsanläggningar och processoptimering

www.ledibond.com/invest

[Bifogat: IPO-broschyr]

Rolf H. Sprunk-Jansen - VD

tfn: +45 2020 3005

e-post: rsj@ledibond.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

Läs fler artiklar