Så blev solcellsindex för 2019

Pressrelease

Av: Hemsol AB

Så blev solcellsindex för 2019

Publicerad: 7 maj 2020 07:00

Uppdaterad: 7 maj 2020 07:00

HemSol skriver i sin rapport för att solcellsindex för 2019 var 174. Deras index illustrerar hur mycket el Sveriges småhus har potential att producera under föregående år.

Indexet grundas i antagandet att alla småhus skulle installera en genomsnittlig solcellsanläggning. För 2019 var den genomsnittliga solcellsanläggningen en toppeffekt på 9.2 kWp – något som kräver ungefär 60 m² takyta.

Det har skett en radikal ökning i toppeffekt på de anläggningar som installeras på privatbostäder (< 20 kWp) i Sverige. Enligt statistik från Hemsol har ökningen av genomsnittlig anläggningsstorlek sett ut enligt följande:

2016: 7,6 kWp
2017: 8.1 kWp
2018: 8.8 kWp
2019: 9,2 kWp

På fyra år har det alltså skett en storleksökning med 21 %. Om vad det beror på skriver HemSol följande:

”Ökningen beror delvis på att tekniken blivit billigare och att det därmed finns incitament att installera större anläggningar. Men även att effektivare solpaneler leder till högre effekt på samma yta. Därmed kan man producera mer el på tak med begränsad takyta.”

Ökningen av den genomsnittliga effekten på en anläggning i Sverige medför ett högre tak för vilket värde solcellerna skulle kunna skapa i Sverige.

Ett index på 174 betyder att solceller på samtliga småhus i Sverige sammanlagt skulle kunnat producera 17,4 miljarder kWh under 2019. Det är tillräckligt för att täcka 2/3 av elförbrukningen av Sveriges småhus – en enorm mängd el helt enkelt.

Här går det att läsa mer om HemSols solcellsindex för 2019:
https://hemsol.se/blogg/hemsols-solcellsindex-2019/

Följande bilagor finns för nedladdning: