Sök

Pressrelease

Av: Elskling

Historiskt: Negativt elpris – nu kan du få betalt för att förbruka el

Publicerad: 03 apr 2020 14:08

Uppdaterad: 03 apr 2020 14:08

För första gången någonsin sedan Elskling startade 2007 erbjuds nu konsumenter rörliga elavtal med ett negativt elpris på Elskling.se. Hur märkligt det än låter, betyder det att konsumenter i april månad faktiskt kan få betalt för att förbruka el i sitt hem.

2020 har hittills varit väldigt snällt mot plånboken för många av Sveriges hushåll. Det varma vädret har hållit nere förbrukningen för att värma sitt boende, samtidigt som det varma, blöta och blåsiga vädret pressat ned elpriset till rekordlåga nivåer. Detta har lett till låga elräkningar för Sveriges dryga 5 miljoner hushåll. För första gången i modern tid i Sverige handlades el på elbörsen Nordpool till negativa spotpriser under ett par timmar detta under natten till måndag den 10 februari, till följd av stormen Ciara

De flesta experter verkar dessutom tro att det låga spotpriset på el ska bestå ända fram till sena hösten, en bild som även bekräftas av de terminskontrakt (framtida elpriser) som handlas på elbörsen.


Hur kan elpriset bli negativt?

Det finns egentligen två olika anledningar till att slutkonsumenter kan få ett negativt elpris och därmed kan få betalt för att konsumera el.

  1. Högre utbud än efterfrågan i marknaden
    Precis som i februari månad i år, där kraftiga stormar avlöste varandra gång på gång, var förutsättningarna för Sveriges vind- och vattenkraft mycket goda. Till följd av begränsningar i hur mycket vatten som vattenmagasinen kan lagra, och en ökande andel vindkraft av den totala produktionskapaciteten som inte har möjlighet att lagra el överhuvudtaget, blev utbudet av el högt samtidigt som efterfrågan från hushållen var låg till följd av de varma temperaturerna. Dessa två faktorer bidrog till att pressa ned spotpriset på el till rekordlåga nivåer och att vi under en kortare period även fick negativa spotpriser på elbörsen för första gången.

 
  1. Nykundsrabatter från elhandelsbolagen
    Sedan avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 erbjuder många elhandelsbolag attraktiva rabatter mot spotpriset på börsen för att attrahera nya kunder. Vid låga spotpriser på elbörsen kan detta leda till att elpris slutkonsumenten får betala blir negativt i slutändan. 

Vad innebär ett negativt elpris?

Ett negativt elpris betyder att istället för att betala för den el du förbrukar, så får du betalt för att förbruka el. Hur märkligt det än låter, är det så det blir. Kampanjerna som elhandelsbolag erbjuder via Elskling har en varaktighet om minst ett år, så att så länge som spotpriset är så lågt som det är idag kommer du som tecknat ett negativt elpris via Elskling att bibehålla det negativa priset. Står sig detta över månaden, kan det även bli så att när väl månadsfakturan anländer är situationen sådan att du får betalt för den el du förbrukat och inte som i normala fall ska betala till elhandelsbolaget. Det är därmed ett ypperligt tillfälle att se över sitt befintliga elavtal och nyttja det fördelaktiga läget som råder just nu på elmarknaden.  

 

Elskling visar i sin tjänst elpriset för slutkonsument utifrån föregående månads spotpris på elbörsen, justerat med respektive elhandelsbolags påslag och rabatter. Detta för att konsumenter enkelt ska kunna jämföra priset mot din senaste faktura. Bor du i elområde 1 eller 2 (norra Sverige), kommer du att kunna erhålla negativa elpriser i tjänsten. För boende i elområde 3 och 4 (mellersta och södra Sverige) är elpriset strax över noll öre per kilowattimme. Men spotpriset i början av april är ännu lägre än snittet för mars, det innebär att boende i elområde 3-4 i realiteten just nu har negativa elpriser. Om detta består hela april månad får vi helt enkelt se. 
 

På bilden nedan kan vi se Sveriges 4 olika elområden och spotpriset på elbörsen i mars 2020 och den 3 april 2020.

Hur påverkar Corona elpriset?

Coronas framfart över världen har påverkat oss alla, och precis som för mycket annat lämnar viruset ett spår på elmarknaden. Så här säger Fabian van Beirs, Sverige ansvarig på Elskling:

 

“Det vi kan se i den situation vi befinner oss i med tanke på Coronaviruset är att elförbrukningen är densamma, men att den har förflyttats från företagen till privatpersoner. Det är ett resultat av att allt fler arbetar hemma och håller sig inomhus i sina hem i större uträckning än tidigare, samtidigt som många kontor och produktionsanläggningar stängt ned verksamheten tillfälligt.”
 

Den ökade förbrukningen av el i hushållet, ihop med det låga elpriset och attraktiva nykundsrabatter, ger ett bra läge att se över sitt elavtal, minska sina elkostnader och få mer pengar över. Elskling.se jämför elpriser från Sveriges samtliga 149 elhandelsbolag, som tillsammans erbjuder 5870 olika elavtal. Tjänsten är helt kostnadsfri att använda och i snitt sparar en kund 1 800 kr per år genom ett elbyte via Elskling.

Läs hela artiklen på Elskling.se

 

 

Jesper Lindius

Marketing manager
jesper.lindius@elskling.se

Läs fler artiklar