Pressrelease

Av: TEXEL Energy Storage

TEXEL får ekonomiskt stöd av statliga Vinnova för batteriteknikutveckling

Publicerad: 26 mars 2020 15:40

Uppdaterad: 26 mars 2020 15:41

Svenska batteriteknikutvecklingsföretaget TEXEL Energy Storage AB (TEXEL) får nu
ekonomiskt stöd av statliga Vinnova för att utveckla och demonstrera en ny unik batteriteknik
som ursprungligen utvecklats i samarbete med bland annat amerikanska staten, US
Department of Energy (DOE), och ett av deras laboratorier, Savannah River National
Laboratory (SRNL).

På onsdagen fick TEXEL beskedet att svenska staten nu går in och stöttar utvecklingen av TEXEL’s
nya batteriteknik. Tidigare har bolaget stöttats dels i sitt samarbete med de amerikanska
myndigheterna, men även av Industriministeriet i Australien för att utveckla och kommersialisera den
nya batteritekniken.


”Vi är naturligtvis glada att vi nu får stöd även av svenska myndigheterna, då vi är ett svenskt bolag
och fortfarande hoppas kunna behålla delar av både utveckling och framtida produktion av våra
batterier i Sverige och Europa, och inte bara i Australien och USA” – säger VD Lars Jacobsson.


TEXEL har i samarbete med bland annat amerikanska DOE, SRNL och Australien utvecklat en ny
batteriteknik som bygger på energilagring med en termokemisk lösning. Tekniken är betydligt billigare
än befintliga Litiumbatterier, har ingen cyklisk degradering, innehåller inga ovanliga jordartsmetaller, är
100% återvinningsbart och har en mycket hög energidensitet.


I september 2018 utnämndes TEXEL’s batteriteknik till ”The Success Story Beyond Lithium Batteries”
på X-Labs, amerikanska energimyndighetens stora energilagringskonferens på Stanford Universitetet i
Silicon Valley.


”Utnämningen i Silicon Valley var en direkt följd av de stora och unika fördelar som vi kan erbjuda
marknaden genom vår batteriteknik. Samarbetet med Vinnova ger oss ytterligare möjligheter att
utveckla och optimera vår nya batteriteknik” - säger VD Lars Jacobsson.

Sebastian Sandberg CFO & Head of Investor Relations
Telefon: 031-17 00 00
E-mail: sebastian@txles.com
Webb: www.txles.com

Läs fler artiklar