Sök

Pressrelease

Av: Fackförbund.nu

AI-robot hjälper till med fackrekrytering

Publicerad: 26 feb 2020 07:00

Uppdaterad: 26 feb 2020 07:00

Under en arbetsintervju är det flera intryck som spelar in för det slutliga beslutet om vem av kandidaterna som slutligen ska få jobbet, och tyvärr har många människor upplevelser av att ha valts bort i en rekryteringsprocess på felaktiga grunder.

I ett försök att göra rekryteringsprocessen mer rättvis och fördomsfri, samt minska risken för felrekryteringar, så provar nu fackförbundet Vision att anställa en helt ny typ av intervjuexpert: en robot vid namn Tengai.

Vision är först av alla fackförbund med tekniken

Det är företaget TNG, tillsammans med Furhat Robotics, som har utvecklat tekniken med den sociala AI-roboten Tengai, och de har framgångsrikt använt sig av den för att kunna rekrytera personal på ett mer effektivt och fördomsfritt sätt.

Som första fackförbund har nu även Vision valt att prova på den nya tekniken för att rekrytera medarbetare.

Tengai ger alla kandidater samma chans

För att rekryteringsprocessen ska kunna ske helt fördomsfritt behöver förstås också ansökan vara anonym. Den sker via nätet och den sökande får utföra olika tester som är anpassade för tjänsten i fråga.

De mest lämpliga kandidaterna kallas till en intervju med Tengai, som har formen av ett mänskligt huvud och kan nicka, prata och humma.

Frågorna är utformade för att bland annat fokusera på kandidatens problemlösningsförmåga, stresshantering, självständighet, samarbete och serviceorientering.

Tengai ställer samma frågor till alla kandidater och transkriberar sedan svaren.

Dessa används sedan som underlag för TNG:s rekryterare, och de väljer objektivt ut de kandidater som bedöms som mest lämpliga baserat på svaren de gett till Tengai.

I dagsläget är roboten delaktig som ett första led i rekryteringsprocessen, men det slutliga beslutet om vem som ska få jobbet tas alltjämt efter ett personligt möte mellan människor.

TNG säger att förutom att tekniken garanterar att intervjuprocessen blir rättvis och objektiv för alla kandidater, så uppger mer än hälften av de som blivit intervjuade av roboten också att de svarar mer ärligt än om de hade suttit framför en annan människa och försökt anpassa sig efter denne.

 

 

Vilka är Fackförbund.nu?

Fackförbund.nu är en Sveriges största oberoende informationstjänster om fackförbund och fackföreningar. Vi är helt fristående från förbund och i fackförbund.nu databas finns över 8000 yrken matchade med relevanta fackförbund. Totalt jämför vi mer än 50 svenska fackförbund.

Presskontakt: Fredrik Andersson info@fackforbund.nu

Läs fler artiklar