Pressrelease

Av: Pixel Nordic

Stark tillväxt för SEO-byrån Pixel Nordic

Publicerad: 20 feb 2020 07:40

Uppdaterad: 20 feb 2020 07:40

Svenskägda SEO-byrån Pixel Nordic upplever fortsatt stark tillväxt under Q1 2020. I takt med ökad digitalisering och SEO-kunskap tenderar bolag att premiera SEO-investeringen, vilket gynnar oss, säger Henrik Vikström, VD Pixel Nordic.

Under 2019 tog Pixel Nordic emot DI Gasell-utnämningen och med en omsättning på 27 MSEK under föregående året och 11 anställda, går Pixel mot en budgeterad omsättning på 35 MSEK 2020 och hela 22 anställda. Byrån fortsätter att växa såväl organiskt som långsiktigt. Tillväxttakten är fortsatt stark för Pixel Nordic och efterfrågan på SEO-tjänster ökar inom flertalet segment - inte minst inom e-handel, men även inom B2B-segmentet.

"Med initiativ såsom Svenska SEO-priset är Pixel Nordics målsättning att utveckla SEO-branschen framåt", säger Gabriella Gall, partner & CMO Pixel Nordic.

Gabriella Gall
Partner & CMO
073-532 64 75
gabriella.gall@pixel.se

Läs fler artiklar