Pressrelease

Av: Adverty AB

Adverty tecknar ramavtal med ledande mobila marknadsföringsbyrån Mobiem Polska

Publicerad: 12 dec 2019 08:30

Uppdaterad: 12 dec 2019 08:30

Adverty AB (publ) har ingått avtal med Mobiem Polska, en av Polens största mobila marknadsföringsbyråer, för att lansera sömlös in-game-annonsering på den polska marknaden. Partnerskapet öppnar en direktkanal till regionens esport- och gaming-publik åt ledande globala och lokala varumärken. Pilotkampanjer med startbudgetar på mellan 7 000 och 13 000 euro per varumärke planeras att inledas i regionen under första kvartalet 2020.

Adverty, den ledande leverantören av sömlösa annonslösningar för spel och esport, har tecknat ett ramavtal med Mobiem Polska om att tillgängliggöra sitt erbjudande till mediebyråer och varumärken på den polska marknaden. Mobiem är en av de största mobila marknadsföringsbyråerna i Polen, specialiserad på displayannonsering, och hör till den ledande internetportalen Interia Group.

”Med en befolkning på nära 40 miljoner är Polen en viktig marknad för oss i Europa - och en som alltid legat i framkant när det gäller annonsering i allmänhet. Med Mobiems lokala förankring får vi tillgång till ett stort antal mediaköpare med intresse för vårt nya annonsformat”, förklarar Handren Rasch, europeisk försäljningschef för Adverty.

Som IAB-medlem har Mobiem Polska direktsamarbeten med alla ledande mediebyråer i Polen, inklusive Publicis, GroupM, IPG Media brands och WPP, med stora klienter som Coca-Cola, Skoda, Nivea, Fiat, UPC, Opel, PKO Bank Polski, Polpharma och Sony.

Den digitala annonsmarknaden i Polen präglas av stark tillväxtdynamik, och står idag, med en omsättning på långt över 1 miljard euro, för 35 procent av marknaden, där bara TV-segmentet är större. Den mobila plattformen är särskilt relevant för den polska marknaden, där den mobila internettrafiken förra året växte förbi traditionella medier. Den polska digitala annonsmarknaden kännetecknas av hög acceptans för ny teknik, och Polen betraktas ofta som Europaledande i det avseendet.

”Vårt partnerskap kommer att bidra till att etablera in-game-annonsering i den lokala mediamixen. Varumärken som McDonalds, Nickelodeon, LEGO, Coca-Cola, Unilever och H&M förväntas delta i pilotkampanjen, som är planerad att lanseras under första kvartalet 2020”, säger Michal Giera, chef för mobila produkter på Mobiem.

Kampanjbudgetarna uppskattas ligga på mellan 7 000 och 13 000 euro inledningsvis, med ett fördjupat samarbete att vänta under året. Avtalet innebär en viktig milstolpe, då de beräknade intäkterna bara från de initiala kampanjerna överstiger Advertys totala omsättning sedan start.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: +46 703 66 96 46
E-post: nb@adverty.com


Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2019.

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.


Om Adverty
Adverty sammanför varumärken och människor vid rätt tid och plats genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga upplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med huvudkontor i Stockholm. Mer information på www.adverty.com.

Följande bilagor finns för nedladdning: