Pressrelease

Av: Skadedjursbutiken.se

Förbud av råttgift skapade ekologiska alternativ

Publicerad: 27 nov 2019 10:12

Uppdaterad: 19 dec 2019 10:01

Från 2014 har det krävts ett speciellt tillstånd för att använda råttgift. För privatpersoner har det därmed varit omöjligt att köpa dessa gift och lantbrukare har varit tvungen att ansöka om tillstånd. Sedan 2018 finns även ett förbud mot det gift som tidigare använts i de flesta musgift. Mindre möjlighet till olika gifter har resulterat i en snabbare utveckling av bättre alternativ.

Första augusti 2014 blev det olagligt att sälja råttgift till privatpersoner. Orsaken var en biocidförordning som ställer högre krav på de bekämpningsmedel som används inom EU. I korthet betyder det att alla bekämpningsmedel måste godkännas av svenska kemikalieinspektionen. De valde att inte godkänna något specifikt gift, för användning av privatpersoner, vilket innebär att efterfrågan på alternativa produkter istället ökade.

Ett ytterligare steg togs när Racumin-produkter förbjöds i början av 2018. Detta utifrån en lag om att det inom EU inte längre fick säljas produkter med antikoagulerande ämnen med över en viss nivå av koncentration. Därmed försvann även de flesta musmedlen från marknaden.

Förbjöds på grund av spridningsrisk

En starkt bidragande orsak till förbudet var den sekundära spridning som uppstod med råttgiftet. Råttorna fick i sig giftet men blev sedan uppätna av rovdjur och fåglar som i sin tur fick i sig giftet. Därmed påverkades inte bara råttorna utan även andra arter samt i ett ytterligare steg naturen.

Försäljning av råttgift har alltså inte helt förbjudits utan begränsats till de med tillstånd. Lantbrukare som har problem kan därmed välja mellan att anlita ett saneringsföretag eller ansöka om tillstånd och använda råttgift.

Skapat förutsättningar för ekologiska och digitala alternativ

De olika förbuden har resulterat i en snabbare utveckling av alternativa sätt att bekämpa råttor och möss. En av de mer innovativa produkterna är Goodnature A24. En fälla som framförallt blivit populär genom att den kan döda över 20 råttor och möss utan att man behöver tömma eller på annat sätt underhålla fällan.

”Råttan känner lukten av betet och kryper in i fällan. Tack vare en kolsyrepatron skapas ett hårt tryck/slag mot råttan som därmed dör. Råttan faller ur fällan vilket gör att rovdjur kan se den och ta den som föda” Skadedjursbutiken.se

Utvecklingen går även allt mer mot digitala alternativ. När råttbekämpning skulle genomföras i Stockholm, under sommaren 2019, började en ny digital råttfälla användas av saneringsföretaget. Ett rör sänkts ner i avloppsystemet och när en råtta springer igenom röret noteras detta av den ändrade temperaturen i röret. Råttan dödas blixtsnabbt och kan sedan spolas iväg av avloppsvattnet.

Samtidigt samlar dessa fällor in statistik om var råttorna är så att saneringen kan ske mer effektivt genom att åtgärder kan sättas in på rätt plats. Dessa fällor är däremot så stora och dyra att de enbart används av saneringsföretag och i större bekämpningsprojekt.

Men även på råttfällor som säljs till privatpersoner har det digitala steget tagits. Det finns idag råttfällor som kopplas upp mot Wifi och därmed kan ge en pushnotis i mobilen när en råtta har fångats.

Kanske hade dessa innovativa råttfällor utvecklats även om råttgiftet inte hade förbjudits men många gånger är det just förbud som pressar fram utvecklingen mot bättre miljömässiga alternativ.

Kontaktuppgifer:

Skadedjursbutiken.se

Info@skadedjursbutiken.se

Läs fler artiklar