Pressrelease

Av: S2Medical AB

S2Medical AB (publ) tecknar distributionsavtal för den tyska marknaden

Publicerad: 19 nov 2019 23:43

Uppdaterad: 19 nov 2019 23:43

S2Medical AB (publ) har tecknat ett distributionsavtal för den tyska marknaden med Stapeline Medizintechnik Gmbh. Avtalet omfattar bolagets samtliga produkter och innebär initiala beställningar om totalt ca 500 000 SEK samt förpliktelser till ytterligare beställningar om ca 7,2 miljoner SEK över de kommande 3 åren.

”Att hitta en bra distributör för den tyska marknaden har varit en av våra stora milstolpar för det här året. Vi är idag mycket glada över att ha skrivit under avtalet med Stapeline Medizintechnik som bland annat har erfarenhet av att sälja avancerade produkter inom brännskadevård. ” säger bolagets VD Petter Sivlér

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/11 2019 kl. 23:43

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Följande bilagor finns för nedladdning: