Pressrelease

Av: SynAct

Offentliggörande av prospekt och information om investerarträffar

Publicerad: 15 nov 2019 11:05

Uppdaterad: 15 nov 2019 11:05

SynAct Pharma AB (”SynAct”) offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 18 november 2019. Prospektet finns tillgängligt på SynActs (www.synactpharma.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver kan prospektet nås via Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. 

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från SynAct att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer:

Datum och tid   Arrangemang   Plats   Anmälan  
18 november 2019Kl. 15.10-15.35. Sedermeradagen Stockholm At Six Hotel,Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm Anmälan sker via   www.sedermera.se  
19 november 2019Kl. 13.10-13.30. Red Eye Life Science Day ROOTS @ Downtown Camper by Scandic, Brunkebergstorg 9, 111 51 Stockholm
22 november 2019Kl. 11.30-13.00. Investerarlunch med  Sedermera Fondkommission  Malmö Börshus,Skeppsbron 2, 211 20 Malmö Anmälan sker via   www.sedermera.se  
26 november 2019Kl. 11.30-13.00. Investerarlunch med  Sedermera Fondkommission  Elite park Avenue Hotel,Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg Anmälan sker via   www.sedermera.se 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till SynAct och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare. 

För ytterligare information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta: 

Sedermera Fondkommission  

Telefon: +46 40 615 14 10  

E-post: info@sedermera.se  

Web: www.sedermera.se  SynAct Pharma AB - Prospekt 20191115SynAct Pharma AB - Prospekt 20191115

För ytterligare information om SynAct, var vänlig kontakta: 

Jeppe Øvlesen, VD                                               Thomas Jonassen, CSO

Telefon: +45 28 44 75 67                                      Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                           E-post: tj@synactpharma.com

Web: www.synactpharma.com