Pressrelease

Av: Firmalan.com

Nordiska Firmalån vill höja kunskapsnivån om företagslån

Publicerad: 13 nov 2019 11:43

Uppdaterad: 13 nov 2019 11:43

Allt man gör i ett företag har en direkt eller indirekt påverkan på verksamhetens ekonomi. Därför är varje val man gör väldigt viktigt och får långsiktiga konsekvenser. Det bästa är att göra allt så korrekt som möjligt redan från början eftersom tid också är pengar. För att man ska kunna dra av moms och göra skattedeklarationer måste man använda korrekta fakturor och ha ordning på bokföringen. Detta är något som de flesta företagare känner till, däremot är kunskaperna om hur man väljer rätt sorts företagsfinansiering ofta bristfälliga.

Många oerfarna entreprenörer tror att det ställs ungefär samma krav på ett lånelöfte som företagare som det gör när man söker bolån, men så ser verkligheten inte ut. För att kunna låna pengar som företag krävs i regel mycket mer omfattande dokumentation så som årsredovisningar, budget, affärsplan osv. Det räcker inte alltid att enbart lämna säkerhet i form av fastighet eller lager, istället krävs ofta företagshypotek eller personlig borgen.

Ändå är det kanske framförallt hur svårt det är att bli beviljad ett banklån som nystartat företag det som överraskar de flesta mest. Just det faktum att så många med eget företag som behöver kapital till verksamheten inte får låna pengar från banken, är skälet till att Nordiska Firmalån skapades. Förhoppningen är att vår tjänst skall göra det lättare för små- och medelstora företag att jämföra och välja företagsfinansiering. Att samla så mycket data och information på ett ställe, tror vi är en av nycklarna som krävs om man på allvar vill höja kunskapsnivån bland småföretagare om företagslån.

Risken med att lämna personlig borgen

De två åren har ett antal nya långivare som erbjuder företagslån med krav på personlig borgen tillkommit, mycket beroende på att bankerna är så pass restriktiva med att bevilja lån till småföretag. Att konkurrensen ökar är självfallet önskvärt, samtidigt är det viktigt att förstå den extra risk man som företagsledare utsätter sig för genom att lämna en personlig borgensförbindelse. Företagslån med personlig borgen innebär att en eller flera individer tar på sig det juridiska/ekonomsiska ansvaret för skulden om företaget inte klara av att betala tillbaka lånet på egen hand. Med andra ord sätter man inte bara företagsekonomi på spel med ett sådant företagslån, utan även potentiellt den egna hushållsekonomin.      

Fördelar och nackdelar med företagslån med personlig borgen:

+ Möjlighet för nystartade och oprövade företag att låna pengar utan säkerhet.
+ Företagslån har normalt lägre ränta än exempelvis fakturabelåning.

+Lånebelopp upp till 10-60 miljoner
- Personlig borgen innebär ett ökat personligt risktagande. 

Checkkredit en extra buffert

En ibland översedd finansieringsform är checkkrediten, detta koncept har hjälpt både mindre och större företag hålla sig flytande genom tillfälliga svackor sedan 1700-talet. Det brillianta med checkkrediten (numera ofta sedd kallad företagskredit) är att du endast behöver betala för den del av ditt tilldelade kreditutrymme som belastas. Nedsidan med detta upplägg är att krediträntan i likhet med kreditkort för företag är högre än för ett företagslån.

Fördelar och nackdelar en checkkredit:

+ Flexibel & smidig ”extra buffert” som kan användas vid akutbehov.
+ Betala endast om du belastar kreditutrymmet.
- Endast begränsat till mindre lånesummor upp till maximalt 500.000-1 miljon sek
 - Begränsad löptider

Factoring riskerar att urholka lönsamheten

Att kunder betalar era fakturor i tid är en vital del av företagets kassaflöde, vare sig man ställer ut ett flertal faktureringar om dagen eller enbart ett fåtal i månaden. Faktum är att hela samhället är uppbyggt runt försäljning av varor och tjänster, samt betalning av dessa. Därför är det oerhört viktigt att försöka se till så att betalningarna sker så regelbundet och skyndsamt som möjligt. Stora förseningar eller uteblivna betalningar tvingar företag använda factoringtjänster där man säljer eller belånar kundfodringar för att snabbt förbättra kassaflödet. Baksidan med detta är att lönsamheten successivt urholkas, då du som företagare inte får betalat så mycket som en tjänst eller vara egentligen är värd.

Fördelar och nackdelar med factoring:

+ Nästan alla kan beviljas fakturalån för obetalda kundfakturor
- Dyrt upplägg och korta löptider