Sök

Pressrelease

Av: Byggzon

Stambyte främjar bättre villkor

Publicerad: 25 okt 2019 09:10

Uppdaterad: 25 okt 2019 09:10

Stambyte har en direkt inverkan på fastighetens värde och funktion. Att dra ut för länge på stambyte kan innebära fuktskador och hälsorelaterade problem över tid.

Stambyte är en nödvändig renovering för att en fastighet skall kunna fungera optimalt. Avstår man från att utföra stambyte ökar risken för vattenskador i konstruktionen. Detta äventyrar byggnadens hållfasthet och ökar fuktrisken. I sin tur kan detta innebära en uppsjö hälsobesvär som astma, allergier, eksem samt luftvägsbesvär. Det finns väl underbyggda fakta som rör båda dessa riskeffekter av undermåliga stammar i flerfamiljshus. Besök: http://www.stambytesgruppen.se/ för information om stambyte.

Planering av stambyte innebär besparingar

Frågan om utgifter vid stambyte är hett debatterad. Det handlar om ett större åtagande som kommer med en viss kostnad. Samtidigt kan man genom planering minimera kostnaderna. Då ett stambyte innebär stora ingrepp i våtrum och kök, finns åtskilligt att spara på att utföra renoveringar i samband med stambytet. Att senarelägga en våtrumsrenovering för att istället renovera i anslutning till stambyte, kan ha en rad fördelar.

Regelverk vid planerat stambyte

Det finns åtskilligt att sätta sig in i gällande regelverket för stambyte i hyresfastighet och bostadsrätt. Som fastighetsägare finns en långtgående skyldighet/rättighet att värna husets funktion och säkerhet. Det finns en rad sätt att gå tillväga när ägaren vill slå fast att det föreligger ett behov. Önskar man förlänga tiden fram till akut behov kan man använda sig av relining. Detta är inte ett alternativ till stambyte även om det kan förlänga hållfastheten i stammarna. Se hela denna artikel via https://byggzon.se/varfor-maste-stambyte-genomforas/. Att genomföra stambyte är ett stort uppdrag. Ta alltid kontakt med professionella hantverkare som har erfarenhet av stambyte i dessa typer av hus.

Källor:
http://swedespeed.se/fordelarna-med-stambyte/
http://renoveringsblogg.se/vad-hander-om-hyresgasten-vagrar-stambyte/
https://newsdesk.nu/stamrenovera-hyresratt/
https://www.stambyte.se/

Läs fler artiklar