Pressrelease

Av: ahaWorld

Den 1 augusti inleds teckningsperioden för Teckningsoptionsserie TO3

Publicerad: 31 jul 2019 14:00

Uppdaterad: 31 jul 2019 14:00

I nyemissionen i juni 2018 ingick teckningsoptioner av serie TO3 som en del av uniträtter. För varje unit som utgavs ingick en aktie och en teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner ger rätt till att teckna en (1) ny aktie under teckningsperioden 1 augusti – 30 augusti 2019 till en teckningskurs om 0,90 SEK.

Totalt tecknades 25 201 985 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av optionerna tillförs ahaWorld AB 11,3 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av optionerna ökar bolagets aktiekapital med 1 386 109,12 SEK och bolagets totala aktier och röster kommer att uppgå till 153 306 647 st. Smärre justeringar avseende ovan kan tillkomma i samband med den slutliga registreringen hos bolagsverket.

Aqurat fondkommission har utsetts till emissionsinstitut. Eventuella frågor avseende transaktionen hänvisas till Aqurat på 08-684 05 800 och info@aqurat.se.

Anmälningssedel finns bifogad detta PM samt på bolagets hemsida www.ahaworld.se och www.aqurat.se.

Följande bilagor finns för nedladdning: