Ny tjänst hjälper Sverige gå över till grönare el

Pressrelease

Av: Solcellsofferter

Ny tjänst hjälper Sverige gå över till grönare el

Publicerad: 29 jul 2019 10:55

Uppdaterad: 29 jul 2019 10:55

Den nya webbtjänsten SolcellsOfferter.se vill hjälpa Svenska privatpersoner & företag att gå över till solenergi på ett enklare och smartare sätt. Genom att låta sina användare jämföra 3 offerter på solcellsanläggningar så tror skaparna bakom tjänsten att fler kommer våga ta steget mot en grönare elförsörjning.

Idag så har det blivit mycket populärt att installera solceller på sin fastighet för att producera sin egen elektricitet och därmed spara in betydande med pengar på sina energikostnader. Dessutom så är produktion av elektricitet genom solceller ett av de mest skonsammaste alternativen idag vilket gör att man också bidrar till en bättre och mer klimatsmart miljö.

Trots möjligheterna av att använda solenergi för att producera elektricitet så står solceller för mindre än 1 procent av Sveriges elförbrukning.

Det finns alltså enorma möjligheter att kunna öka produktionen av elektricitet med solceller, vilket har uppmärksammats av myndigheterna men också av privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Det har skett en stor ökning av installationer av solcellsanläggningar hos privatpersoner de senaste åren och efterfrågan för solceller ökar fortfarande stort hos privatpersoner. Att kunna utnyttja sin takyta på fastigheten för att producera elektricitet, utan något underhåll, arbete eller löpande kostnader, är en bra investering som dessutom ger en bra avkastning i form av besparingar på fastighetens energikostnader i framtiden.

Att installera solceller innebär att också bidrar till ett bättre klimat samtidigt som man främjar för miljön, då man inte längre är i behov av att köpa lika mycket elektricitet som är producerat med fossila bränslen.

Staten har också avsatt pengar till en fond där man som privaterson kan erhålla ett solcellsbidrag på 20 procent av den totala investeringskostnaden vilket gör en investering i solceller än mer förmånligt.

Kostnaden för solceller på en mindre villa ligger på knappt 100 000 kronor, 80 000 kronor efter solcellsbidraget, vilket är en kostnad som många klarar av idag, om inte annat med förmånliga finanseringslösningar. Redan efter10-14 år så har investeringen betalat sig och därefter så kan man under 1-15 år erhålla stora besparingar i form av låga energikostnader.

Den elektricitet som man producerar men inte själv använder kan man sälja på elmarknaden vilket innebär att ingen av den elektricitet som man producerar får förlorad. Ersättningen tillsammans med skattereduktioner gör att man får nästan lika mycket betalt för sin elektricitet som man själv betalar för den elektricitet som man köper.

SolcellsOfferter har sedan årsskiftet hjälpt tusentals svenskar att hitta de bästa lösningarna för deras solcellsinvesteringar. Hos dem så kan du få råd, vägledning och tips över hur du bäst lyckas med din investering i solceller och även hur du snabbt kommer igång med din planering av solcellsprojektet.

När man ska installera solceller så behöver man vända sig till ett solcellsföretag som är certifierade inom solcellsinstallationer. Hos SolcellsOfferter kan du kostnadsfritt begära in tre offerter från certifierade solcellsföretag i din stad vilket innebär att du kan jämföra priser men också vilka solcellslösning som passar dig bäst.

I samband med att du begär in en offert så kan du också erhålla kostnadsfri rådgivning från de företag som du fått offerter från som gör att du snabbt kan komma vidare i ditt solcellsprojekt så att även du kan bidra till en bättre miljö men även börja få avkastning på din investering.

Om Företaget:

Solcellsofferter.se

info@solcellsofferter.se

08-50164832