Minds Unlimiteds ledarskapsutbildning Inner Growth 2019-08-29

Pressrelease

Av: Minds Unlimited

Minds Unlimiteds ledarskapsutbildning Inner Growth 2019-08-29

Publicerad: 12 jun 2019 10:44

Uppdaterad: 12 jun 2019 10:44

Många chefer i dag kompletterar sin ledarskapskompetens med en utbildning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens. Vi startar vår nästa öppna ledarskapsutbildning Inner Growth den 29 augusti, kanske är det den energikick du behöver?

Ledarutbildningen Inner Growth är en utbildning som ger större insikt i gruppdynamik i flertal steg och där du även får nya verktyg för att styra organisationen i en föränderlig omvärld, det enda som är konstant är förändring. Utbildningen är utformad utifrån kunskaper från neurovetenskapen och forskning på mindfulness och emotionell intelligens sedan 70-talet. 

-Medvetet ledarskap är nästa steg
Gunnar Michanek, Founder på Minds Unlimited

Att träna upp sin emotionella intelligens som ledare eller medarbetare har blivit allt vanligare i takt med att studier bekräftat de positiva effekterna av att träna mindfulness i organisationer, ofta benämnt som Corporate Mindfulness. Stockholms Universitet har nyligen genomfört en förstudie tillsammans med Minds Unlimited som visar på statistiskt säkerställda effekter av vår mindfulnessbaserade ledarskapsutbildning, denna förstudie är inskickad för granskning och inväntar ett godkännande och publicering av oberoende forskare.

Förändringstakten i omvärlden ökar allt snabbare samtidigt som framsteg i teknologin gör världen mer komplex, detta skapar ett samhälle som ställer höga krav på individen att hantera både sin inre och yttre miljö. För att företagsledare ska kunna hantera dessa förändringar och leverera hållbara resultat behöver man förankra ett tydligt inre samt yttre ledarskap. Många ledare vänder sig idag till mindfulnessbaserad emotionell intelligens för att utveckla dessa förmågor.

Inner Growth Management ledarskapsutbildning

Inner Growth Management är vår ledarutbildning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens. Metoderna som används är väl beprövade, evidensbaserade och utgår ifrån i forskning sedan 70-talet. Minds Unlimited är en av de första företagen som certifierades utifrån Googles populära ledarskapsprogram SIY -"Search inside yourself", ”Den oväntade vägen till framgång” bygger på mindfulness och emotionell intelligens som ett verktyg för att klara de utmaningar som uppstår i en modern och komplex organisation. 

Varm välkomna till vår ledarskapsutbildning den 29:e augusti 2019 eller något av våra ledarskapsseminarier!

Minds Unlimited håller även löpande ledarskapsseminarier med inbjudna gäster i ledarposition på företag som har gått vår utbildning där de delar med sig av förändringen som skett i deras organisation. Senast var Therese Leijonhufvud, Euro Accident inbjuden och talade om hur förebyggande hälsoarbete ökar både livskvalitet och lönsamhet i företaget. Håll utkik efter nästa ledarskapsseminarium på vår hemsida.

Läs fler pressmeddelanden från Minds Unlimited här:

Dagens Industri

Realtid