Pressrelease

Av: Tangiamo Touch Technology AB

Tangiamo etablerar sig i Mexiko

Publicerad: 10 jun 2019 09:30

Uppdaterad: 10 jun 2019 09:30

Tangiamo har inlett ett samarbete med tre casinogrupper i Mexiko, Playcity, Casino Central och Casino Palace. Tangiamo kommer att installera Crystal Roulette och Crystal Card Table för utvärdering under 3–6 månader. Initialt ordervärde om utvärderingen går bra är 3,6 MSEK.

Totalt har de tre kunderna 30 casinon och en god geografisk spridning. De är utvalda pga sin storlek och rykte i branschen. En lyckad introduktion öppnar initialt upp för order på 1-3 spelbord per casino och en mycket stark position på den mexikanska marknaden, vilket är huvudsyftet.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-06-10 kl. 09:30.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Följande bilagor finns för nedladdning: