Sök

Pressrelease

Av: Veeam Software Holdings

Global undersökning: Verksamheter kan förlora upp till 20 miljoner dollar per år på grund av dålig datahantering

Publicerad: 04 juni 2019 13:18

Uppdaterad: 04 juni 2019 13:19

The 2019 Veeam Cloud Data Management Report visar att 73% av alla verksamheter misslyckas med att motsvara användarnas förväntningar på oavbruten tillgång till applikationer och data.

Baar, Schweiz: 4 juni, 2019: Under de senaste tio åren har mängden data exploderat och den förväntas öka med ytterligare två tredjedelar från 2018 till 2025 då vi beräknas generera mer än 175 Zettabyte (175 följt av 21 nollor) data[1]. Verksamheter måste hantera och skydda denna data, men enligt den senaste rapporten från Veeam® Software medger 73 % att de inte kan uppfylla användarnas krav på ständig tillgång till data och tjänster, vilket kostar genomsnittsföretaget 20 miljoner dollar per år.

Nedtid kan ha enorm påverkan på intäkter, produktivitet och kundernas tillit. Samtidigt visar årets undersökning att verksamheter agerar för att förhindra avbrott, och nära tre fjärdedelar (72 %) säger att de ska arbeta för att deras data ska ge dem mer värde, ofta genom att använda hybrida molnlösningar.    

Undersökningen heter Veeam Cloud Data Management Report och omfattar svar från fler än 1 500 seniora affärs- och IT-chefer i 13 länder. Resultaten visar att många inser vikten av effektiv datahantering och hur det påverkar affären, både genom att öka produktiviteten kortsiktigt, och genom att driva det mer långsiktiga förändringsarbetet.

-        Världen är datadriven och verksamheter måste vakna till och agera för att skydda sina data, säger Ratmir Timashev, medgrundare och Executive Vice President (EVP) of Sales & Marketing på Veeam. Företag måste se till att deras data är tillgänglig och använda sig av de möjligheter som data medför rent affärsmässigt. Det handlar inte om något som bara vore bra att ha, utan är något som måste finnas på plats. Företag bör fråga sig om de är trygga i att deras data alltid är tillgänglig när den behövs. De som är osäkra på det, måste omedelbart agera och vår undersökning visar att många företag inte är tillräckligt snabba på att agera.

Verksamheter använder teknologier som hybrida molnlösningar, Big Data, artificiell intelligens (AI), och Internet of Things (IoT) för att utveckla sina affärsverksamheter och de kommer att investera i genomsnitt 41 miljoner dollar under 2019 på detta. Nästan hälften av de svarande säger att datasäkerhet är avgörande för att kunna dra nytta av dessa investeringar. Trots det är det bara 37 % som känner sig helt trygga med sina backup-lösningar och 73 % medger att de inte lyckas motsvara användarnas förväntningar. Det påverkar affärsutvecklingen negativt, men ledningen inser att de måste agera och nära hälften av de svarande säger att de ska införa smarta lösningar för datahantering och multi-cloud-lösningar över verksamheten för att adressera detta problem.

Det finns stora fördelar med digitala satsningar och den genomsnittliga organisationen härleder 124 miljoner dollar per år till dessa initiativ. Det finns dock stora skillnader länder emellan. Några av världens största ekonomier riskerar att hamna på efterkälken när det gäller digital innovation. 41 % procent av japanska företag och 48 % av brasilianska företag anser att de har infört relevanta lösningar för datahantering, vilket kan jämföras med lite mer än 25 % i Frankrike och Tyskland och bara 11 % i Storbritannien. Dessutom verkar det som att detta läge kommer att bestå, eftersom japanska och brasilianska företag anger att de ska satsa i genomsnitt 105 miljoner respektive 73 miljoner dollar på datahantering under de kommande 12 månaderna, vilket är betydligt mer än i Storbritannien (14 miljoner dollar), Kina (17 miljoner dollar) och USA (38 miljoner dollar).

-        Idag pågår en digital kapprustning där några av de ledande ekonomierna riskerar att hamna efter. Det är viktigt att verksamheter bygger upp en relevant digital infrastruktur som de kan basera sina datahanteringslösningar på även i framtiden, säger Ratmir Timashev. För att klara det måste verksamheter se till att affärssidan jobbar ihop med IT-sidan.

Skapa en mer intelligent verksamhet

Undersökningen, 2019 Veeam Cloud Data Management Report, visar att verksamheter håller på att utvecklas till att bli mer intelligenta genom att införa lösningar där de kan hantera data i molnet och AI-lösningar för att därigenom skapa en verksamhet där företaget kan agera på data som genereras i realtid. Bland de företag som satsar på detta, finns fyra områden som är återkommande:

  1. Molnet: Cloud Data Management är avgörande för att skapa intelligenta datalösningar. Tre fjärdedelar av företagen meddelar att de använder plattformar för Software-as-a-Service (SaaS). Många använder molnet för sina backuper och recovery-lösningar, och 51 % använder Backup-as-a-Service-lösningar (BaaS) och 44% använder disaster recovery-as-a-service-lösningar (DRaaS). Företagsledningar har insett fördelarna med en strategi som bygger på multi-cloud och hybridlösningar. De faktorer som avgör till molnets fördel är kostnader, pålitlighet, flexibilitet och säkerhet.
  1. Funktionalitet: Verksamheter måste se till att de anställda kan ta beslut utifrån data och använda nya teknologier i takt med att de kommer ut på marknaden. Nio av tio företag anser att det är viktigt att jobba med vidareutbildningar som ökar den digitala kompetensen hos personalen.
  1. Verksamhetskultur: Att skapa en verksamhetskultur som uppmuntrar ny teknologi och att anställda kan utvecklas inom företaget är viktigt och mer än två tredjedelar av de svarande säger att företaget behöver bli mer välvilligt inställt till, och öppet för, digitala teknologier.
  1. Tillit: Verksamheter måste skapa en tillitskänsla kring databaserade digitala lösningar. Idag anger bara en fjärdedel av de svarande att de har fullt förtroende för sin egen kapacitet att möta framtidens digitala utmaningar.

Undersökningen visar att det är dags att agera. Det är viktigt med en stark digital grund som säkerställer att det finns backup-lösningar och att data alltid finns tillgänglig. När de finns på plats kan verksamheter införa nya digitala lösningar och dra fördel av möjligheterna som de medför idag och i framtiden.

Om rapporten

Veeam anlitade Vanson Bourne för att utveckla och genomföra undersökningen. Vanson Bourne genomförde en omfattande online-undersökning med svar från 1 575 CxO’s I 13 länder under våren 2019. De länder som ingick i undersökningen var Australien, Brasilien, Frankrike, Kina, Tyskland, Italien, Japan, Mexico, Nederländerna, Ryssland, Mellanöstern, Storbritannien och USA. För att ladda ner rapporten, klicka här.

Mer informations:

Global Infographic: https://www.veeam.com/wp-cloud-data-management-infographic.html. 

Veeam Cloud Data Management Report Executive Brief: https://www.veeam.com/wp-cloud-data-management-report-summary.html.  

Om Veeam Software 

Veeam är ledare inom Backup-lösningar som erbjuder funktioner för Cloud Data Management. Veeam Availability Platform är den mest kompletta backup-lösningen för att hjälpa kunder att framgångsrikt klara de 5 stadierna för Cloud Data Management. Veeam har fler än 350 000 kunder världen över, inklusive 82 procent av alla Fortune 500-företag och 67% av alla Global 2000-företag, och en kundnöjdhet som ligger 3,5 gånger högre än branschens genomsnitt. Veeams globala ekosystem omfattar 64 000 kanalpartners; Cisco, HPE, NetApp och Lenovo som exklusiva återförsäljare och fler än 21 000 moln- och tjänsteleverantörer. Huvudkontoret ligger i Baar, Schweiz och Veeam har kontor i fler än 30 länder. För mer information, se gärna https://www.veeam.com och Twitter @veeam.

###


[1] IDC Report (2018): The Digitization of the World From Edge to Core

Läs fler artiklar