Pressrelease

Av: S2Medical AB

Resultat från pilotstudie publiceras i tidskriften Burns Open

Publicerad: 14 maj 2019 17:53

Uppdaterad: 14 maj 2019 17:53

Artikeln “The use of Epiprotect, an advanced wound dressing, to heal pediatric patients with burns: a pilot study” har accepterats för publikation i tidskriften Burns Open. Studien som genomförts på två brännskadecenter i Rom rapporterar resultaten från en utvärdering av enzymatiskt avlägsnande av brännskadad vävnad i kombination med Epiprotect på patienter under 10 års ålder. Resultaten indikerar att kombinationen av enzymatisk debridering och Epiprotect kan vara ett bättre och mer användarvänligt alternativ än nuvarande standardbehandling. Även ärruppföljningen efter 6 månader hade enligt studien ett positivt utfall i förhållande till standardbehandling.

”En brännskada är bland det mest traumatiska vi kan råka ut för och brännskador på barn är ett trauma inte bara för barnet utan för hela familjen. Därför är det extra roligt att S2Medical ligger i framkant och levererar lösningar i världsklass.” säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14/5 2019 kl. 17:53. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Följande bilagor finns för nedladdning: