Pressrelease

Av: ahaWorld

En diversifierad och global affiliateverksamhet med fokus på tillväxtmarknader

Publicerad: 17 apr 2019 17:15

Uppdaterad: 17 apr 2019 17:15

Wigets strategi sedan starten har varit att fokusera på ett stort antal internationella marknader där tillväxt och låga anskaffningsvärden varit i fokus. Genom att utnyttja bolagets datadrivna metodik har man snabbt kunnat identifiera intressanta marknader utanför Sverige där spelarvärdena varit väldigt höga i relation till anskaffningskostnaden. Detta har gjort att Wiget dels är helt oberörd av regleringen på den svenska marknaden, men också väl positionerad på ett stort antal marknader där tillväxten är väldigt stark.

Genom flexibla prissättningsmodeller och noggrann dataanalys kan Wiget också välja den mest lönsamma prismodellen per marknad och kund, för att hitta en bra balans mellan så kallade Cost Per Action-intäkter (CPA) såväl som intäktsdelningsmodeller som bringar intäkter över samtliga spelares livstid hos operatörerna.  

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Följande bilagor finns för nedladdning: