Edtech-satsning i Nacka får finansiering av Vinnova

Pressrelease

Av: Nacka kommun

Edtech-satsning i Nacka får finansiering av Vinnova

Publicerad: 14 nov 2018 10:21

Uppdaterad: 14 nov 2018 10:22

Nacka kommun får, tillsammans med Swedish edtech industry och Vercitys partners 500 000 kronor från Vinnova för att påbörja arbetet med att öppna en så kallad testbädd för testning av nya edtech-lösningar i verkligheten. Testbädden överbrygger glappet mellan utbildning och lärandets digitalisering.

 

Testbädden ska också stödja entreprenörer, ”startups” och etablerade företag att utveckla, verifiera och validera sina edtech-produkter och tjänster på den svenska marknaden.
 

-  Genom att testa på plats tillsammans med elever och deltagare i kurser kan processerna mötas och kunskapen om behov och möjligheter höjas.  Med mer hållbara produkter utvecklade och testade i lärmiljöer ökar möjligheten för edtechbranschen att växa, utvecklas globalt och bidra till ett högt innovationstempo inom utbildningssektorn, säger Hanna Elving, som leder utveckling av Vercity och projektleder Vinnovasatsningen.
 

Nacka är en av Sveriges främsta kommuner inom utbildning, men behovet av kompetens förändras i rask takt, bland annat på grund av digitaliseringen. Nacka kommun utforskar därför hur resan mellan dagens och morgondagens utbildning kan tillgodose framtidens behov av kompetensförsörjning. Testbädden kan bidra genom att överbrygga gapet mellan utbildning och digitalisering och bidra till utveckling av skalbara lösningar som matchar utbildningens och arbetsmarknadens behov
 

Vad är Vercity?

Vercity är en framtida plats för lärande i Nacka stad och drivs i partnerskap mellan Nacka kommun, AcadeMedia, Nackademin, FEI, Företagsekonomiska institutet och Rise (Research Institutes of Sweden). Partnerskapet utgår från insikten om att de som idag går på lågstadiet kommer att ha yrken som inte finns idag. För att kunna identifiera vilken utbildning som är relevant för dem samverkar Vercity med näringsliv, offentliga aktörer och kreativa näringar.

 

För mer information:

Hanna Elving, affärsutvecklare, Vercity, Nacka kommun, 0704 31 78 03
Öyvind Spångberg, pressansvarig, 070-431 91 26