Pressrelease

Av: Nordax Group AB (publ)

Stor efterfrågan för bolån anpassat till en modern arbetsmarknad

Publicerad: 19 okt 2018 07:45

Uppdaterad: 19 okt 2018 07:45

Sedan lanseringen av Nordax bolån i maj har över 3 000 ansökningar kommit in och totalt har det ansökts om bolån för över 4 miljarder kronor hos Nordax. Nästan hälften av ansökningarna har kommit under den senaste månaden sedan kampanjen Bolån för vanligt folk* startade.

Bolånets huvudsakliga målgrupp är kunder med någon form av icke-traditionell inkomst, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi.

“Det är uppenbart att det finns ett stort behov av en utmanare på bolånemarknaden som tar sig tid att prata med kunder som inte blir sedda hos storbankerna, säger Jacob Lundblad, VD på Nordax Bank.

Enligt en undersökning United Minds gjorde på uppdrag av Nordax Bank under våren upplever sex av tio personer med en anställning annan än heltidsanställning att storbankerna inte har erbjudanden som är anpassade till dagens arbetsmarknad. Varannan känner sig inte heller önskvärd som kund hos storbankerna på grund av sin nuvarande anställningsform

"Vi är överväldigade över den positiva respons vi får från våra kunder varje dag. Många med god ekonomi har fått ett nej från en storbank på grund av förutfattade meningar om t.ex. anställningsform eller högt ställda krav på stabil ekonomisk historik för att passa en standardiserade mall. Det är tydligt att de som kommer till oss uppskattar möjligheten till en dialog med en personlig bolånehandläggare”, säger Johan Engkvist, bolånechef på Nordax.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, Kommunikationschef och mediakontakt, tfn: 0705 29 08 00 eller andreas.frid@nordax.se 

Om Nordax

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital och Sampo. Vi har idag drygt 160.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton Under 2018 träffade Nordax en överenskommelse om att förvärva Svensk Hypotekspension, som är specialister på så kallande kapitalfrigöringskrediter. Nordax har cirka 200 anställda som arbetar från ett central kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 september 2018 uppgick utlåningen till allmänheten till 14,9 miljarder kronor och inlåningen till 10,7 miljarder kronor. Läs mer om Nordax på www.nordaxgroup.com/se .

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av United Minds på uppdrag av Nordax Bank och behandlar frågor om boende, privatekonomi och bankernas erbjudande. Undersökningen består av representanter som är egenföretagare, deltid-, projekt- och timanställda i Sverige. Urvalet är satt så det ska vara representativt med avseende på ålder, kön och region. Totalt tillfrågades 1003 respondenter under perioden 16 april – 25 april 2018.

Följande bilagor finns för nedladdning: