Enersize marknadslanserar sin patentansökta automatiserade kompressoranalys via SaaS

Pressrelease

Av: Enersize

Enersize marknadslanserar sin patentansökta automatiserade kompressoranalys via SaaS

Publicerad: 17 okt 2018 13:54

Uppdaterad: 17 okt 2018 13:54

Enersize Oyj (”Enersize”) marknadslanserar idag sin automatiserade kompressoranalys i sin SaaS (Software as a Service) tjänst. Detta innebär att alla kunder från och med idag kan erbjudas tillgång till analysverktyget online. Analysverktyget nås via en vanlig webläsare och baseras på de två patentansökningar Enersize lämnat in under 2018.

Analysen sker i realtid och ger möjlighet att få en direkt överblick av hur kompressorerna samverkar både med varandra och med fabrikens behov av tryckluftsförsörjning utan expertkunskap. Den automatiserade analysen innehåller ett antal olika verktyg som alla arbetar i realtid och nås online.

Tack vare den automatiserade analysen kan en tekniker eller driftsansvarig själv övervaka och få inblick i systemet utan experthjälp. Den automatiserade analysen sammanställer information som tidigare var dold i olika typer av mätvärden och diagram, klassificerar och visualiserar detta samt erbjuder möjlighet att samköra visualiserad mätdata med datorsimuleringar av ideal drift. Verktyget ger även möjlighet att upptäcka mät- eller sensorfel samt flaskhalsar i tryckluftsbehandling och distribution.

Att analysen går att genomföra i realtid innebär att tryckluftssystemens driftstabilitet och effektivitet kan analyseras och övervakas på löpande basis. Verktyget kan även användas för att i realtid kunna följa hur ändring av systeminställningar påverkar effektivitet och stabilitet. Verktygen ger även stöd för analys online av historiska mätdata vilket innebär att verktyget kan användas retroaktivt även på tidigare insamlade data.

Följ länken nedan för en kort videodemonstration av delar av verktyget. https://youtu.be/U91BskdHmNs

b6ba536ed7015920_800x800ar.png

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: ”Det är glädjande att vi nu, som utlovat har vår automatiserade kompressoranalys i skarp drift online. Med detta kan vi påbörja får marknadsuppbyggnad kring att leverera tryckluftsoptimeringsverktyg som SaaS, något vi är först i världen med at kunna erbjuda. Passa på att se vår korta videodemonstration av verktyget som visar hur 10-tals komplicerade och svåranalyserbara diagram kan visualiseras, sammanställas och direkt jämföras med datorsimuleringar av ideal drift på ett väldigt enkelt sätt.”

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com      

  

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

Följande bilagor finns för nedladdning: