Pressrelease

Av: Com Hem

Open Universe vinnare av Öppna Nät-Barometern 2018

Publicerad: 17 okt 2018 08:00

Uppdaterad: 17 okt 2018 08:00

Open Universe utsågs igår av Com Hem till vinnare av Öppna Nät-Barometern 2018 med totalt 81 poäng av 100 möjliga. Öppna Nät-Barometern syftar till att säkerställa en framtidssäker digital infrastruktur i alla delar av landet, vilket är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering av Sverige. Årets resultat visar att genomsnittspoängen är högre än förra året vilket tyder på en konkret förbättring bland nästan alla leverantörer. Årets raket blev lokala Bollnäs Energi som placerade sig på fjärde plats.

2017 lanserade Com Hem Öppna Nät-Barometern. Mätningen blev en succé och uppmärksammades på många håll i bredbandsbranschen. Näten mäts på totalt sett 23 mätpunkter, uppdelade i tre olika kategorier: Marknad, Avtalsvillkor & Miljö, Drift- & Adresskvalitet samt Teknisk design. Vinnare i årets mätning är Open Universe som totalt fick 81 poäng, vilket är en ökning med 17 poäng sedan mätningen 2017.

Motiveringen löd: ”Open Universe har under det gångna året arbetat mycket hårt och medvetet med kvalitetsförbättrande åtgärder och har i våra drift- och samverkansmöten varit mycket lyhörda för våra kravställningar samt med kort ledtid levererat på dessa. Det här är ett öppet nät med brett produktutbud, bra avtalsvillkor, stabilt adressunderlag och mycket korta åtgärdstider samt få driftstörningar. Här mår våra kunder helt enkelt bäst igenom hela kundlivscykeln från start till eftermarknad och avslut

Sveriges bästa öppna nät 2018 - Tio i topp 

  1. Open Universe
  2. iTux
  3. IP-Only
  4. Bollnäs Energi
  5. Fibra
  6. Zitius
  7. NETSAM
  8. Fiberstaden
  9. SplitVision
  10. Utsikt

”Ett stort grattis till Open Universe. Vi tycker att det är glädjande att alla bolag har förbättrat sig vilket är bra både för kunderna och för oss bredbandsoperatörer. Samtidigt ska man vara medveten om att det finns mycket utrymme för förbättring,” säger Leo Safford, Produktchef Öppna Nät på Com Hem.

”Vi är väldigt glada och stolta över förstaplatsen. Utmärkelsen visar att vi gör rätt saker för våra leverantörer och kunder. Vi har arbetat målmedvetet för att möta de tuffa kravställningarna kring öppna nät och kommer att fortsätta våra insatser för att säkerställa en stabil digital infrastruktur, i samarbete med andra aktörer i branschen. Vi vill även understryka att våra nätägare är en viktig del i vår lösning och att de nu känner sig ännu mer styrkta i de val de gjort av Open Universe som extern kommunikationsoperatör,” säger Rikard Hjelm, Marknads-& produktchef på Open Universe.

Företagen klassificeras utifrån sina sammantagna poäng i de olika områdena i intervallerna:

96-100            Ett öppet nät i världsklass
90 - 95            Ett öppet nät med mycket bra kvalitet, hög kostnadseffektivitet, moderna system och brett produktutbud
80 - 89            Ett bra öppet nät med bra kvalitet och system
70 - 79            Ett medelbra öppet nät med resultat över genomsnittet
60 - 69            Ett öppet nät som har några utvecklingsområden i sin leverans, sina system och/eller sina produkter
50 - 59            Ett öppet nät med många utvecklingsområden med resultat under genomsnittet
30 - 49            Ett öppet nät med många utvecklingsområden och som i flera delar är undermåligt

”Vi kan konstatera att det är mycket stor skillnad mellan toppen och botten på listan, men att flera av områdena kan förbättras med ganska små medel. Genom att belysa vilka områden som är extra viktiga, kan vi hjälpa kommunikationsoperatörerna att prioritera sina insatser, lära av varandra och hitta gemensamma sätt att arbeta. Målsättningen är att öka den totala kvaliteten och i förlängningen höja kundnöjdheten,” avslutar Leo Safford.

Läs mer om Öppna Nät-Barometern, om mätningen och de olika kriterierna på bredbandsfakta.se.

För ytterligare information kontakta: 

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46 (0)761 15 38 30
fredrik.hallstan@comhem.com

Investerare
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations 
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Om Com Hem  
Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se 

Läs fler artiklar