Pressrelease

Av: LightAir

LightAir tecknar avtal som ger tillgång till den kinesiska marknaden för nya CellFlow-produkter

Publicerad: 13 sep 2018 08:45

Uppdaterad: 13 sep 2018 08:45

LightAir-koncernen har, genom intressebolaget LightAir CellFlow East AB, tecknat ett licensavtal för Kina, Taiwan och Hongkong och får därmed tillgång till över 80 % av den asiatiska marknaden för luftrenare. Nya produkter baserade på CellFlow-teknologin avses lanseras under 2019 och kommer att påtagligt förstärka LightAirs produktportfölj.

LightAir har, genom intressebolaget LightAir CellFlow East AB, haft licens att marknadsföra CellFlow-produkter på de asiatiska marknaderna Japan, Sydkorea och Indien sedan 2015.

LightAir har nu tecknat ett kompletterande licensavtal som öppnar upp tre av de viktigaste marknaderna i Asien; Kina, Taiwan och Hongkong. Bolaget betalar 1,7 MSEK över en sjumånadersperiod för den nya licensen. Från att ha haft tillgång till en begränsad del av den asiatiska marknaden utökas nu tillgången till över 80 % av marknaden till minst år 2030. Marknaden för luftrenare i Asien förväntas 2018 omsätta 4,75 miljarder USD med en årlig tillväxt på omkring 13 % för kommande fem år. CellFlow-teknologin är unik med ett patenterat så kallat Long Life-filter som effektivt renar luften från föroreningar som i hög grad har plågat stora delar av Asien de senaste åren. LightAirs försäljning sedan 2007, baserat på enbart IonFlow-teknologin, når omkring 5 % av marknaden. Med CellFlow-produkter kan ytterligare 75 % av marknaden bearbetas genom såväl redan etablerade som nya distributionskanaler. De första nya produkterna baserade på CellFlow-teknologin avses lanseras under första halvan av 2019.

LightAir har etablerade samarbeten i både Taiwan och Hongkong baserat på befintliga IonFlow-produkter. Taiwan har sedan 2007 varit bolagets mest framgångsrika marknad med en försäljning de senaste tre åren motsvarande över 20 % av den totala försäljningen. LightAirs nuvarande distributör i Kina har arbetat med bland annat försäljning av luftrenare genom ett tidigare samarbete med en europeisk aktör på den kinesiska marknaden. Med lanseringen av CellFlow-produkter under 2019 öppnas omgående möjligheter att förstärka försäljningen tillsammans med redan etablerade affärspartners.

 ”Vi har idag redan etablerade framgångsrika partners i dessa tre betydande marknader och kan därför omgående vid lanseringen dra nytta av marknadstillgången. Med våra lanseringar av konkurrenskraftiga CellFlow-produkter under 2019 ger vi LightAir och våra partners väsentligt starkare förutsättningar att växa tillsammans under de närmaste åren”, säger Joakim Hansson, VD i LightAir.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LightAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com

All marknadsdata i detta pressmeddelande kommer från TechSci Research Global Air Purifier Market, 2013–2023.


Följande bilagor finns för nedladdning: