Pressrelease

Av: Ework Group AB

Eworkbarometern 2018: Strålande tider för IT- och teknikkonsulter

Publicerad: 25 apr 2018 10:00

Uppdaterad: 25 apr 2018 10:00

Konjunkturen håller i sig och det är fortsatt mycket goda tider för IT/telekom- och teknikkonsulter. Nio av tio konsulter rapporterar fortsatt god och eller ökad beläggning och 38 procent tror på höjda timarvoden under det närmaste året. Det framgår av Eworkbarometern för 2018.

”Den rekordoptimism som vi såg i fjolårets undersökning bland konsulter håller i sig. Framtidstron i år är oförminskat stor. Fler än varannan konsult tror att efterfrågan kommer att öka ytterligare. Och detta återspeglas i hur vårt första kvartal utvecklat sig”, säger Zoran Covic, VD för Ework Group.

Eworkbarometern mäter efterfrågan och prisutvecklingen bland konsulter inom IT/telekom, teknik och verksamhetsutveckling sedan 2007 och är den största i sitt slag.

Av svaren framgår att 90 procent har oförändrad eller ökad beläggning jämfört med för ett år sedan. I förra Eworkbarometern från maj 2017 var denna siffra 89 procent. Endast 10,3 procent redovisar minskad beläggning. Tre fjärdedelar av konsulterna är tillfreds med arbetsbelastningen, medan var femte tillfrågad vill ha mer att göra och 5,2 procent anser att de har för mycket att göra.

Hela 71 procent av konsulterna har lyckats öka sina timarvoden under de senaste två åren. Inför de närmaste tolv månaderna förväntar sig 38 procent av konsulterna stigande timarvoden. Endast 3,2 procent av de tillfrågade konsulterna tror på lägre timarvoden. Genomsnittspriset per timme ligger nu på 97 euro, cirka 930 kronor, vilket beroende på valutaeffekter är samma nivå som i fjol. I lokala valutor har dock timtaxan höjts i samtliga fyra redovisande länder.

I vanlig ordning redovisar de norska konsulterna högst timarvoden, 1 170 SEK per timme, efter en ökning med 5,7 procent räknat i lokal valuta. Därefter kommer de danska konsulterna med 1 120 SEK per timme, efter en ökning med hela 10 procent. De svenska konsulterna kommer på tredje plats med ett genomsnittligt timarvode på 910 SEK (+1,7 procent). Lägst är timarvodet bland finländska konsulter, 810 SEK (+0,6 procent).

Konkurrensen från utländska aktörer är inget som konsulterna märkt av i någon större utsträckning. 67 procent uppger att de över huvud taget inte har upplevt någon sådan konkurrens, medan 9,5 procent av de tillfrågade har stött på utländska konkurrenter vid flera tillfällen.

”Årets Eworkbarometer visar på en urstark marknad för konsulterna och att det finns all anledning att tro på en fortsatt god utveckling under det närmaste året”, säger Zoran Covic.

Eworkbarometern 2018 bygger på svar från 3 129 konsulter och konsultchefer i Norden varav 78 procent är svenska. Av respondenterna är 53 procent verksamma inom IT/Telekom, 17 procent inom verksamhetsutveckling, 16 procent inom teknik och 14 procent klassar sig som övriga. Se grafik nedan. Den fullständiga undersökningen finns på: barometer.eworkgroup.com

*Lokala valutor är omräknade mot den genomsnittliga årskurser 2017 samt 2016, vilket medför valutaeffekter på aggregerad nivå.

Läs hela barometern här. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@eworkgroup.com
 

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har över 8 500 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Följande bilagor finns för nedladdning:

Läs fler artiklar