Ecoclimes bokslut 2017 -  överträffade målen på alla områden

Pressrelease

Av: Ecoclime

Ecoclimes bokslut 2017 -  överträffade målen på alla områden

Publicerad: 15 feb 2018 08:44

Uppdaterad: 15 feb 2018 08:44

Nettoomsättningen steg till 31 260 (3 297) TSEK och rörelseresultatet till 8 857 (27) TSEK som ger en EBIT-marginal om 28 (0.01) procent. Det är 17 % högre än bolagets uppsatta rörelsemarginalmål i tillväxtscenariot (11 %) och 56 % över omsättningsmålet för året om 20 MSEK.

Lennart Olofsson VD i Ecoclime: ”Under 2017 har ett starkt operativt kassaflöde, ett bra förvärv, god likviditet och lanseringen av Cirkulära energisystem, samt en framgångsrik emissionsrunda under sista kvartalet, lagt grunden för den starka balansräkning med ett eget kapital om 69 MSEK som möjliggör det fortsatta genomförandet av Ecoclimes tillväxtstrategi, som styrelsen beslutade om i februari 2017. Efter en svagare inledning första kvartalet, har resten av året överträffat förväntningarna på alla områden. Med de nya affärsområdena Inomhuskomfort och Cirkulär Energi siktar vi nu in oss på att ta nästa steg i vårt accelererade tillväxtscenario”.

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Följande bilagor finns för nedladdning: