Pressrelease

Av: Knowit

Knowit växlar upp sin digitala satsning i norra Sverige.

Publicerad: 8 jan 2018 14:00

Uppdaterad: 8 jan 2018 16:49

Knowit ser en fortsatt ökad efterfrågan på sitt digitala erbjudande. Det gäller både i Norrland och på övriga orter i Norden.  Knowit förstärker nu sitt digitala erbjudande inom affärsområdet Knowit Experience genom att samla ett 20-tal specialister inom strategi, design och webbutveckling i ett eget bolag med fokus på kunder i norra Sverige. 

Knowit Experience Norrland etableras för att möjliggöra en snabbare tillväxt i norra Sverige. Det nya bolaget kommer att fortsatt fokusera på både befintliga kunder som SCA, och LKAB, och nya samarbeten. Genom den nya strukturen och fortsatt närvaro på den lokala marknaden möjliggörs en ökad tillväxttakt.

-       Genom ytterligare ett Knowitbolag på våra befintliga Norrlandsorter (Sundsvall, Umeå och Luleå) skapar vi större flexibilitet och närhet till kunderna,  säger Joakim Jormelin som är tillträdande VD för Knowit Experience Norrland. 

-       Vår styrka är ett starkt kreativt team som dagligen hjälper våra kunder att skapa starka upplevelser i mötet mellan deras besökare och varumärke. I kombination med övriga erbjudande i Knowit är vi nu bättre rustade än någonsin att tackla morgondagens utmaning inom digitalisering och kundupplevelse, säger Johanna Tunberg, vice VD för Knowit Experience Norrland. 

Knowit Experience är Nordens största digitala byrå och ett av Knowitkoncernens tre affärsområden. Idag finns ca 550 specialister på 14 orter i Norden. 

Läs mer om Knowits digitala lösningar på knowit.se 

För mer information, kontakta
Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se
Joakim Jormelin, VD Knowit Experience Norrland, 07-619 61 65 eller joakim.jormelin@knowit.se

Följande bilagor finns för nedladdning: