Pressrelease
Av: Polygiene AB

Polygiene inför redovisningsstandarden IFRS och förbereder notering på First North Premier under perioden 2017 - 2018

Publicerad: 5 jul 2017 07:15
Uppdaterad: 5 jul 2017 07:15

Styrelsen har tagit beslut om att bolaget skall ersätta den nuvarande standarden K3 med den internationella redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS) samt att förbereda bolaget för att gå från listningen på First North till First North Premier under 2017 - 2018.  

Publicerad:
5 jul 2017 07:15
Uppdaterad:
5 jul 2017 07:15

– Polygienes mycket starka försäljningsutveckling och en nyligen gjord strategisk utvärdering har övertygat styrelsen och ledningen om att detta bara är början på en lång tillväxtresa. Styrelsen har höjt den finansiella målsättning för perioden 2017 – 2022 och enligt de nya målen ska Polygiene ha en nettoomsättning på mer än 400 miljoner kronor, genom organisk tillväxt, och en EBIT-marginal överstigande 20 procent senast år 2022, säger styrelseordföranden Richard Tooby.

– Vår ambition är att öka transparensen i bolagets rapportering till aktiemarknaden samt att utöka den finansiella informationsgivningen, säger Richard Tooby. Polygiene är ett kvalitetsbolag med stark tillväxt och listbytet till Nasdaq First North Premier möjliggör bland annat för ytterligare institutionellt ägande i bolaget, avslutar Richard Tooby.  

First North Premier ålägger bolagen striktare regler vad gäller informationsgivning och redovisningsprinciper än på bolagets nuvarande hemvist First North. Dessa striktare krav överensstämmer i stort med det regelverk som gäller på den reglerade marknadsplatsen Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 kl 07.15 CET.

För pressbilder och mer information besök ir.polygiene.com eller kontakta:
Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com
Richard Tooby, styrelseordförande, Polygiene. Mobil: + 46 (0)70 219 31 05, e-post: rt@polygiene.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

Supporters

Läs fler artiklar