Polisen söker vassa verksamhetsutvecklare inom AI och digitalisering och e-tjänstutveckling – är du en av dem?

POLISEN
Stockholm

Vi söker dig som vill vara med att påverka och driva utvecklingen inom en av tre av polisens strategiska initiativ mot 2024; digitalisering och e-tjänstutveckling.

Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.

Nationella operativa avdelningen ska också vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.  Avdelningen ska bestå av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet.
 

BESKRIVNING AV ARBETSPLATSEN
NOA:s Nationella kontaktenhet ansvarar för att leverera en tillgänglig och medborgarnära nationell telefonifunktion via växelorterna som är lokaliserade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Enheten har också det samlade nationella processansvaret för polisens kontaktcenter (PKC) nationella viltolycksrådet (NVR) samt regionledningscentraler (RLC). Verksamheterna vid nationella kontaktenheten ställer stora krav på kundfokus samt bemötande- och servicefrågor.
 

BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER
I rollen som verksamhetsutvecklare på NKE, med inriktning på e-tjänstutveckling och digitalisering, erbjuds du en utvecklande roll där varje dag erbjuder nya utmaningar att lösa tillsammans med dina kollegor och det nätverk du bygger upp. Du förväntas arbeta nära och tillsammans med de verksamheter som har behov av stöd, våra medborgare, andra verksamhetsutvecklare, projektledare och processledare på olika enheter och nationella avdelningar, samt arkitekter och kravanalytiker från IT-avdelningen.

Ditt uppdrag är att genomföra verksamhetsanalyser där du identifierar de behov eller idéer som verksamheten eller medborgarna har och kartlägger verksamhetsprocesser, förbättringsförslag, effekt- och nyttoanalyser.

Du är fortsatt involverad under hela it-utvecklingsprocessen och fungerar som bryggan mellan it och verksamhet, exempelvis under kravarbete, test och senare i samband med införandet av nya tjänster.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Leda och dokumentera förstudier och analyser kopplat till e-tjänstutveckling och digitalisering
 • Kartlägga medborgar- och verksamhetsbehov
 • Leda workshops med representanter från berört verksamhetsområde, medborgare och ibland externa samverkanspartners så som andra myndigheter eller försäkringsbolag
 • Genomföra nyttoanalyser
 • Vid behov genomföra omvärldsbevakning
 • Planera och genomföra införanden av nya e-tjänster, där du säkerställer kommunikation, support, utbildning och marknadsföring tillsammans med andra nationella avdelningar

 

Exempel på uppdrag:

 • Vidareutveckla polisens e-tjänst för internetanmälan med användning av AI
 • Nytt system för tidsbokning av ärende hos polisen
 • Nya e-tjänster för tips, grannsamverkan m.m.


KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:

 • Erfarenhet av e-tjänstutveckling
 • Erfarenhet av att leda förstudier och workshops
 • Erfarenhet av IT-utveckling och digitalisering
 • IT-utbildning eller annan relevant utbildning
 • Erfarenhet av att uttrycka sig mycket väl i tal och skrift

MERITERANDE

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av eller kunskap om att leda i förändring
 • Erfarenhet av att knyta kontakter och skapa nätverk
 • Erfarenhet av att självständigt planera, prioritera, driva och genomföra aktiviteter

PERSONLIGA EGENSKAPER

Vi söker dig som har:

 • God analytisk förmåga
 • God problemlösningsförmåga
 • God pedagogisk och kommunikativ förmåga
 • Mycket god samarbetsförmåga

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Anna-Carin Gustafsson Åström, chef nationella kontaktenheten, NOA, 010-563 71 89

 

Fackliga kontaktpersoner:

Anna Owens, SACO, tfn 010-56 34 881

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 38710

Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010 5677092

Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 16 627

 

ÖVRIG INFORMATION:

Anställningen:

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader

Arbetsort: Stockholm eller enligt ök.

Arbetstid: Förtroendearbetstid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Resor kan förekomma i tjänsten

Anställningen kräver svenskt medborgarskap

 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet, säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetskyddslagen, kommer genomföras före anställningen.

 

Ansökan:

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 10 maj. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till jobb.noa@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref.nr 95/19 i mailets ärendemening.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till:

Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta HR-konsult  Agneta Hårte Jacobsson via e-post, agneta.harte-jacobsson@polisen.se

 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med många intressanta arbetsuppgifter och yrkesgrupper. Du får möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Vi bedriver vår verksamhet med det engagemang, den tillgänglighet och den effektivitet som vårt uppdrag kräver. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara.

Våra anställda har tillgång till ett friskvårdsutbud med goda träningsmöjligheter.

Varmt välkommen med din ansökan!
 

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

 Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se  

Fler Jobb från Breakit

Visa alla jobb