Kan du som anställd få optioner – och borde du försöka få det?

Personaloptioner Teckningsoptioner Ekonomi & skatt
Kan du som anställd få optioner – och borde du försöka få det?

Foto: Istockphoto.

Sara Lindmark

Reporter

Det har genom ny lagstiftning blivit lättare för anställda att bli delägare i unga bolag genom personaloptioner. Vi reder ut vad som gäller för att du som anställd ska kunna dra nytta av det – och vad du ska tänka på.

Eftersom det råder hård konkurrens om internationella talanger inom till exempel teknik kan optioner – som ger rätt att teckna aktier i framtiden – vara en attraktiv förmån.

Så fungerar det från 1 januari 2018:

Arbetsgivare kommer att kunna ge ut optioner till sin personal helt gratis eller på förmånliga villkor utan tråkiga skattekonsekvenser. Den anställde betalar ingen skatt förrän aktierna som tecknats med stöd av optionerna säljs, och då är det vanlig kapitalskatt på 30 procent som gäller.

CHECKLISTA
För att du ska kunna nyttja optionsprogrammet krävs ett antal saker.

Krav på den anställde:

  • Du, eller någon närstående, får inte kontrollera mer än 5 procent av bolaget.

  • Du jobbar på bolaget minst 30 timmar i veckan under intjänandetiden (3 år). Föräldraledighet och sjukdom räknas som arbetstid.

  • Du måste utnyttja optionerna för att köpa aktier tidigast tre år och senast tio år efter det att optionsavtalet ingicks.

Krav på företaget:

  • Företaget måste omsätta mindre än 80 miljoner (gäller hela koncernen) och ha färre än 50 anställda.

  • Företaget får inte vara noterat på en marknadsplats.

  • När optionsavtalet ingås får verksamheten inte ha bedrivits i mer än 10 år.

Krav på optionerna:

  • Värdet på samtliga personaloptioner i bolaget får inte överstiga 75 miljoner kronor när avtalet ingås.

  • Värdet på en anställds innehav av personaloptioner får sammantaget inte överstiga 3 miljoner kronor, när avtalet ingås. Optionernas värde bestäms med ledning av värdet på det antal aktier i bolaget som optionerna ger rätt att förvärva.

Hur du kan tänka i en löneförhandling

Det är ofta svårt att som anställd förstå hur mycket ens optioner kommer att vara värda inom några år. Här är det därför bra om ledningen är duktig på att kommunicera sin strategi framåt samt möjliga utfall av värdet på optionerna. När Kajsa Liedén, affärsjurist på Jansson & Norin, tar fram optionsprogram åt kunder målar hon ofta upp olika framtidsscenarion för bolaget.

“Då kan de anställda se hur mycket vinst de kommer att göra, om värdet på bolaget stiger si och så mycket, vilket förstås höjer motivationen. Antalet optioner och den procentuella andel av bolaget som optionerna kan ge är givetvis bra att ha i åtanke när man löneförhandlar”, säger hon.

Räkneexempel:

Du får teckna dig för 1.000 optioner (som ger rätt att teckna lika många aktier) när bolaget är värt 10 miljoner kronor. Om tre år är bolaget värt 100 miljoner kronor. Det finns innan teckningen 99.000 aktier i bolaget.

Vi låtsas att det inte har kommit in nya aktieägare under den här perioden och att antalet aktier är detsamma.

100 miljoner/100.000 aktier ger då ett värde om 1.000 kronor per aktie. Dina aktier kommer då vara värda 1 miljon kronor.

“Om bolaget går i konkurs eller om bolagets värde sjunker så blir enda konsekvensen att dina optioner får ett lågt värde eller att de helt förlorar sitt värde. Det är alltså fortfarande en spekulation att ta emot personaloptioner, men det blir inte fråga om att riskera sina personliga besparingar på samma sätt som med teckningsoptioner. De nya personaloptionerna är med andra ord mycket mer förmånliga för personalen och kommer att bli ett incitament på riktigt,” säger Kajsa Liedén.

FAKTA: Så fungerade det tidigare

Startups har vanligen använt sig av teckningsoptioner. Den största nackdelen med dessa är att det krävs mycket pengar, först för att köpa optionen och sedan för att teckna själva aktien. Personaloptioner har varit ett ännu sämre alternativ, där har den anställde kunnat åka på att betala hög inkomstskatt när optionen används för att teckna aktier – utan att kunna realisera något värde. Är du nyfiken kan du fördjupa dig mer här.

Kajsa Liedén:

“De nya reglerna kommer att göra otroligt stor skillnad för möjligheterna att bygga bra och värdefulla optionsprogram. Nu kommer de anställda kunna få optionerna gratis och även teckna aktierna gratis eller till förmånligt pris, till skillnad från de traditionella optionsprogrammen. Då har man behövt betala markandsvärde både för att få köpa optionen och sedan ett högt så kallat strike-price* för att få teckna aktien”.

*Strike price: Det pris du behöver betala för att teckna dig för aktier vid användning av optionen.

Läs fler artiklar
LÄS MER