Plattformsekonomin växer – men vad innebär det för startups?

Plattformsekonomin växer – men vad innebär det för startups?

Alltfler startups skippar anställda till fördel för så kallade plattformsföretag. Men vad innebär det egentligen för företagen? Här är fem saker du behöver veta.

Nya, mobila arbetssätt växer fram i digitaliseringens kölvatten. Den så kallade plattformsekonomin – för privatpersoner ofta kallad delningsekonomin − gör det möjligt för många människor att kunna ta snabba uppdrag, när som helst och var som helst. Men utvecklingen kommer också med nya utmaningar. Här listar vi några saker du behöver veta.

1. Fenomenet växer i Sverige

Fyra procent av svenska bolag har köpt tjänster via plattformsföretag, visar en färsk undersökning som Novus tagit fram på uppdrag av Unionen. En tredjedel svarar att de kan tänka sig att göra det i framtiden. Kännedomen om plattformsbolag är störst bland mindre företag med upp till nio anställda. Vanliga arbetsuppgifter att upphandla är webbutveckling, grafisk design, dataprogrammering och tester.

2. Det finns både positiva röster …

För arbetstagaren handlar det varken om anställning eller egenföretagande, utan en sorts egenanställning. Det innebär att plattformsbolaget är uppdragsgivare, med en app som enda kontaktyta. Ofta använder plattformsföretaget i sin tur ett egenanställningsföretag som sköter skatter och avgifter.

”För mig är det personligt utvecklande. Jag styr själv var och när jag jobbar och får betalt beroende på hur det går för varor och tjänster från de företag jag representerar. Det är inte alltid enkelt, ibland är det frustrerande, men min nyckel är att jag satt upp långsiktiga mål och är positiv och kör på”, säger David Carlsson som regelbundet utför uppdrag som varumärkesambassadör för Universal Avenue.

3. … och ifrågasättande

Andra är mindre positiva. Förutom de många möjligheter till flexibilitet och självbestämmande som plattformsekonomin innebär, ser vissa en risk för att en stor grupp hamnar i en situation av utnyttjande, utan tillgång till försäkringar, pension eller a-kassa.

”Egenanställda hamnar i en arbetsrättslig gråzon”, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen, som följer utvecklingen.

”Det händer till exempel att arbetstagaren hamnar i kläm ifall kunden och plattformsföretaget inte kommer överens. Vår inställning är att egenanställning är uthyrning av arbetskraft, vilket innebär att man bör uppfylla sedvanliga anställningsvillkor med sjuklön och semesterlön, samt stå för risken ifall kunden inte skulle betala för sig”, fortsätter han.

4. Enklare regler efterfrågas

Fredrik Söderqvist på Unionen har skrivit rapporten Plattformsekonomin och den svenska partsmodellen. Han menar att anlitandeformerna inte är nya på något sätt, men att en stor utmaning är att plattformarna friskriver sig från ansvar som normalt hamnar på en arbetsgivare.

”På Unionen menar vi att schysta villkor ska gälla även för dem som jobbar mot digitala plattformar. Då måste regelverket anpassas så att det blir enklare att följa för företag som använder sig av plattformar. Tillsammans med plattformsföretagen vill vi utveckla nya verktyg för att skapa hållbarhet på en arbetsmarknad under snabb förändring”.

5. Nya verktyg kommer

Ett intressant initiativ är sajten faircrowd.work, som det tyska fackförbundet IG Metall tagit fram för att bringa ordning i den nya plattformsdjungeln. Det är en samlingsplats där arbetstagare kan rapportera in sina upplevelser av olika uppdragsgivare för att skapa en helhetsbedömning som andra kan gagnas av. Dessutom ligger informationen till grund för att utveckla en uppförandekod för hela branschen. Unionen kommer att vara delaktig i att ta fram en svensk version av sajten.

Det här är en sponsrad artikel från Unionen som från och med nu guidar Breakits läsare i vad som gäller kring allt från semester- till lönefrågor. Unionen är det största tjänstemannafacket i Sverige och i världen med över 640 000 medlemmar. Unionen finns i både industri- och tjänstesektor i de flesta branscher i det privata näringslivet. Läs mer här.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se.

Läs fler artiklar
LÄS MER