Teckningsoptioner vs personaloptioner – här är allt du behöver veta

Personaloptioner Optioner Teckningsoptioner
Teckningsoptioner vs personaloptioner – här är allt du behöver veta

Foto: Istockphoto.

Johanna Ekström

Reporter

Optionsprogram kan vara en morot för anställda i ett bolag och ett sätt för ägaren att dela med sig. Men juridiken runt dem är slingrig. Breakit förklarar hur personal- och teckningsoptioner fungerar.

Det är ganska vanligt att anställda i växande företag får eller köper optioner för att de ska kunna köpa aktier i framtiden – och på så vis tjäna pengar.

Optioner kan enkelt beskrivas som ett kontrakt där bolaget lovar dig att du ska få köpa aktier i firman i framtiden – till ett pris som ni redan nu bestämmer.

Optionsreglerna är krångliga, och oftast krävs jurister för att utforma programmen på korrekt sätt.

Kortfattat kan man säga att det finns två typer av optioner som företag kan ge sina anställda: Personaloptioner och teckningsoptioner (även kallade värdepappersoptioner).

Det finns för- och nackdelar med båda, men i mindre tillväxtbolag som omfattas av de nya reglerna för personaloptioner som kom 2018 brukar den formen vara mest populär.

1. Personaloptioner

 • Kan man få gratis av arbetsgivaren, enligt en lag som började gälla 1 januari 2018
   
 • Kan inte säljas till någon annan – det är du som person som fått dem


Om du funderar på att teckna dig i ett program för personaloptioner ska du läsa den här artikeln.

2. Teckningsoptioner (värdepappersoptioner)

 • Måste du köpa. Du betalar alltså för att köpa själva optionen – vilket är en skillnad från personaloptioner
   
 • Kan säljas vidare till någon annan – de är alltså inte personliga och kräver inte att du jobbar kvar


Innan lagändringen 2018 var detta i praktiken de enda optioner som tillväxtbolag i Sverige kunde använda på ett vettigt sätt. Men reglerna kring hur de ska utformas kan vara snåriga. Det gäller nämligen att få till optionerna på ett korrekt sätt, så att de verkligen räknas som värdepapper.

Lyckas man med det så betalar den anställde skatt först när hen faktiskt har fått pengarna i handen, och då kapitalskatt på 30 procent vilket är lägre än skatten som måste betalas på personaloptioner. Misslyckas man, och skatteverket anser att det rör sig om en personaloption, beskattas förmånen som inkomst av tjänst redan innan det finns några faktiska pengar.  

För att teckningsoptionerna ska anses vara värdepapper, och beskattas som kapital först när pengarna från aktieförsäljningen kommit in, finns en rad komplexa regler som lutar sig en hel del på praxis.

För att optionen ska räknas som korrekt prissatt tas ofta en extern värderingsperson in, som skriver ett värderingsintyg – ett dokument som man kan visa upp för Skatteverket för att påvisa att värderingen är korrekt

Ofta avgörs det från fall till fall, vilket kan komma som en otrevlig överraskning både för den anställde, som måste skatta innan hen fått pengarna, och för bolaget som då måste betala in sociala avgifter för optionen.

Det gäller bland annat att optionen ska ha varit rätt prissatt, vilket kan vara klurigt i en startup. Det som generellt krävs för att det ska vara teckningsoptioner istället för personaloptioner är också att man inte har för långtgående förfogandeinskränkningar i villkoren för optionerna - det ska alltså vara möjligt att överlåta dem till någon annan.  

För att optionen ska räknas som korrekt prissatt tas ofta en extern värderingsperson in, som skriver ett värderingsintyg – ett dokument som man kan visa upp för Skatteverket för att påvisa att värderingen är korrekt.

För- och nackdelar med personaloptioner

 • Billigare för den anställde, eftersom man inte behöver betala något för att köpa själva optionen.
   
 • Bygger på att du jobbar kvar i bolaget ett visst antal år
   
 • Knutet till dig som person, du kan alltså inte sälja dem vidare.
   

För- och nackdelar med teckningsoptioner

 • Kräver att du köper själva optionen, alltså betalar för den direkt när du tilldelas den
   
 • Mer riskfylld rent juridiskt då den här optionens juridiska status är mer oklar än den för personaloptioner. Det finns ofta en liten risk att Skatteverket börjar kritisera upplägget.
   
 • Optionen klassas som ett värdepapper och kan därför säljas vidare.
   

Läs mer: Här kan du läsa Breakits guide till hur det funkar om du ska gå in som delägare i ett företag med hjälp av aktier eller teckningsoptioner.

Investera i ett bolag som privatperson eller via ett bolag? Här är för- och nackdelarna.

Läs fler artiklar
LÄS MER