Vad är bäst – att investera i ett företag som privatperson eller via ett bolag?

Skatt Skatteparadis Holdingbolag
Vad är bäst – att investera i ett företag som privatperson eller via ett bolag?

Affärsängel.

Breakit

Det finns en rad fördelar med att gå in i en startup via exempelvis ett holdingbolag – men också nackdelar. Vi listar några.

I startupvärlden är det vanligt att företag väljer att ta in externt kapital för att gasa sin tillväxttakt. Pengarna kan komma från investerare i form av exempelvis riskkapitalbolag, medgrundare som vill skjuta in pengar i sina egna bolag eller utomstående privatpersoner som investerar, så kallade affärsänglar.

Många som investerar väljer i sin tur att göra det via privata ägarbolag, så kallade holdingbolag.

Det finns flera skäl till det.

Ett holdingbolag är ett företag där en eller flera privatpersoner kan äga aktier och bli delägare i ett eller flera bolag. Ibland kan ett holdingbolag också fungera som ett moderbolag till andra dotterbolag som bedriver verksamhet i branscher som påminner om varandra.

Så varför väljer vissa att investera via ett holdingbolag i stället för att göra det som privatperson?

Ett vanligt skäl som affärsjurister ofta lyfter fram är skatten. 

  • I ett holdingbolag kan du skjuta upp skatten om du skulle vilja sälja dina aktier eller ta ut en utdelning från ett av verksamhetsbolagen.

  • Riskerna är inte lika stora då du kan separera verksamheterna åt. Om ett av dotterbolagen går i konkurs så påverkas inte holdingbolagets andra dotterbolag. Du lägger alltså inte alla ägg i samma korg.

  • Om du har flera helägda dotterbolag kan du använda vinsten från ett av dem och stoppa in pengarna i ett annat som kanske dras med förluster. Du kan också använda koncernbidrag till andra investeringar.

Men låt säga att du i stället är mer intresserad av att investera som privatperson eller via ditt bolag. Vad väntar dig då?

  • Du sprider som sagt inte dina risker på samma sätt som du gör när du investerar via ett holdingbolag. 

  • Vid en försäljning eller utdelning från bolaget måste du skatta för vinsten året därpå. 

Vill du fortfarande starta ett holdingbolag? Läs punkterna nedan och får de dig att rynka på näsan så kanske du ska överväga om du ska starta ett eller inte.

  • Att starta ett aktiebolag innebär mycket jobb, om du inte har tänkt att investera stort så kanske det inte är värt att starta ett.
     
  • Du måste gå in med 50.000 kronor.


Källa: Aktieskolan och Jansson&Norin.

Text: Viviana Canoilas

Läs fler artiklar
LÄS MER