Så värderar du ditt företag när du ska ta in kapital – här är Breakits stora guide

Företagsvärdering
Så värderar du ditt företag när du ska ta in kapital – här är Breakits stora guide

Hur värderar man en startup? Foto: Istock.

Stefan Lundell

Medgrundare och innehållschef

Dags att värdera ditt bolag – med Breakits hjälp.

Värdering av ett företag är en återkommande fråga både här på Breakit och i våra egna snack med andra entreprenörer, framförallt när det handlar om att ta in riskkapital. Vi har ju själva tagit in två rundor kapital, den senaste kan du läsa om i vår serie Kapitaljakten.

Så hur gör man för att värdera ett bolag när det är dags att ta in riskkapital?

Spontant vill alla entreprenörer ha en så hög värdering som möjligt – eller som en av Sveriges mer profilerade entreprenörer konstaterade i ett mejl till Breakit: ”Pressa upp värderingen så mycket att det känns pinsamt”.

Självklart är en hög värdering viktig för att du ska få behålla en så stor andel av ditt bolaget som möjligt. Men trots det är det faktiskt inte självklart att du som entreprenör i alla lägen ska maxa din värdering. Tänk om dina optimistiska framtidsprognoser inte slår in? Då riskerar den höga värderingen att i efterhand slå tillbaka stenhårt mot dig som entreprenör.

För håller inte din budget sinar pengarna snart i kassan och du måste återigen be ägarna om mer kapital. Ett full realistiskt (mardröms-)scenario är då att de gamla ägarna får kalla fötter. Varför ska de våga kasta goda pengar efter dåliga? Eller så pressar de fram en låg värdering och du som entreprenör tappar makten över ditt bolag. 

Och även om du inte behöver ta in nytt kapital så är det aldrig roligt med göra investerarna besvikna – det bäddar för trist stämning i styrelserummet och på bolagsstämman. 

Men självklart ska du inte rea ut ditt bolag till riskkapitalisterna. Och vad en investerare tycker känns dyrt anser en annan är rena kapet. För värderingar av startups är verkligen ingen vetenskap. Ofta handlar det ju om helt oprövade bolag med bara en idé på ett papper.

Ändå måste du och investerarna komma överens om en värdering. Så hur ska du som entreprenör gå till väga?

Till och börja med finns det två finansiella nyckeltal som du behöver känna till:

  • p/e-tal (pris/vinst). Enklare uttryckt ger p/e-talet svaret på frågan hur många gånger årsvinsten ett företag värderas till. Ett exempel: Om bolaget gör en vinst på 1 miljon kronor och värderas till 10 miljoner kronor så är p/e-talet 10.
  • p/s (pris/försäljningen. Det här måttet ger svar på hur många gånger omsättningen ett företag värderas till. Ett exempel: Om bolaget har en försäljning på 20 miljoner kronor och värderas till 40 miljoner kronor så är p/s-talet 2.


Med hjälp av p/e-tal och p/s-tal går det att jämföra olika bolag med varandra och få en uppfattning om hur de värderas i förhållande till varandra. För stora mogna bolag används nästan alltid p/e-talet som ett jämförelsemått men när det gäller startups är ofta p/s-talet mer relevant.

Orsaken är att det i startup-bolag väldigt sällan finns någon vinst att jämföra värdet emot. Faktum är att det ofta inte ens finns någon försäljning heller och finns det någon är den i allmänhet väldigt blygsam. För att komma fram till en relevant värdering måste du som entreprenör då försöka räkna framåt i tiden. Tänk så här:

Gör en uppskattning av din totalmarknad. Hur mycket omsätter bolagen som är aktiva på din marknad idag? Finns det några bolag med liknande verksamhet i USA eller Asien? Försök att översätt deras försäljning till den marknad som du verkar på.

När du ringat in storleken på marknaden blir nästa fråga: Vad kostar det att ta en substantiell del av denna? Är du till exempel på gång att dra igång en startup som säljer skor på nätet kan du sätta upp följande formel för att få en uppfattning om kostnaderna:

Antal besökare (trafik) till sajten X andel som handlar (konverteringsgrad) X genomsnitts köpet (ordervärde) = omsättning.

För att göra det ännu tydligare delar vi upp ekvationen i sina olika beståndsdelar. Konverteringsgraden skiljer sig såklart mellan olika segment men när det gäller skor brukar den ligga på runt 2-3 procent.

Det är samma sak med ordervärdet – för att få fram en rimlig uppskattning måste du göra en marknadsundersökning och helt enkelt fråga andra e-handlare (du kommer bli förvånad hur gärna entreprenörer pratar detaljerat om sin egen verksamhet!).

Slutligen har vi trafiken. Det går alltid att skapa trafik till en sajt, frågan är bara hur mycket du är beredd att betala för den antingen via traditionell reklam eller sökordsmarknadsföring. Kostnaden varierar beroende på bland annat säsong och konkurrenssituation men med mindre testkampanjer kan du med relativt hög precision beräkna vad varje besökare kostar att driva in till din sajt.

När du, genom ovan ekvation, fått en bättre bild av kostnaden för att bygga upp din omsättning kan du med de beräkningar som grund argumentera mot potentiella investerare hur hög försäljningen kan bli på 12 och 24 månaders sikt. 

När du satt ner foten kring omsättningen blir nästa steg att uppskatta vilken lönsamhet du på sikt kan uppnå. Använd dig även här av befintliga konkurrenter eller bolag som agerar i närliggande segment. Överdriv inte, det blir bara löjligt om du påstår att ni uthålligt ska ha betydligt högre lönsamhet än alla andra i branschen. Glöm inte att du och investerarna ska leva med varandra även efter att pengarna satts in på bankkontot.

Med en prognos för omsättning och resultat på plats återstår bara att bestämma ett rimligt p/s-tal och p/e-tal. Än en gång: bolagsvärdering är ingen exakt vetenskap. Om p/s-talet ska vara 0,5 eller 1 eller rent av 4 beror helt på de rådande marknadsförutsättningarna i kombination med vilka specifika fördelar som just din startup har. Kanske sitter ni på en helt unik teknik eller är ni ett team som tidigare lyckats driva upp en framgångsrik startup – två faktorer som per definition driver upp värderingen.

Om börsen generellt värderat upp bolag i den sektor som du agerar i eller om det gjorts stora finansieringsrundor i USA i ditt segment så har det också positiv påverkan på värderingen.

I slutändan kokar alltid diskussioner om värderingar av oprövade startups ner till mer eller mindre kvalificerade gissningar om framtiden. Men om du gör hemläxan ordentligt innan ökar du garanterat chanserna att stänga finansieringsrundan på en värderingsnivå som känns rimlig.

Lycka till!

Behöver du sälja in startup till investerare? Här är tre experters smarta råd till dig. Har du inte några investerarkontakter? Läs vår guide till hur du får kontakt här.

Läs fler artiklar
LÄS MER