Experten: "Så investerar du smartast i skogen"

Skogsbruk
Experten: "Så investerar du smartast i skogen"

Kenny Svahn hjälper Pär Svärdson investera i skog. Foto: Press/ Malin Hoelstad / SvD / TT /

Towe Boström

Reporter

Sugen på att investera i skog? Vi bad jägmästaren Kenny Svahn, som rattar Apotea-grundarens skog, om hans bästa tips.

Som vi berättat är Apotea-grundaren Pär Svärdson en aktiv skogsinvesterare, och har genom bolaget Laulima Skogs en målsättningen att förvärva 10.000 hektar skog.

Det här med skog kan dock vara komplicerat, och därför har affärsrådgivaren och jägmästaren Kenny Svahn anlitats för att sköta hela Laulima Skogs innehav. Hans uppgift är bland annat att hjälpa Pär Svärdson och gänget att förvalta skogen och rådgöra vid virkesaffärer och nya uppköp.

Kenny Svahn berättar att investeringar i skogsfastigheter skiljer sig rejält från den vanliga fastighetssektorn. Den som satsar på skog har ofta ett mer långsiktigt perspektiv på sitt ägande. Marknaden har också visat sig vara betydligt stabilare än bostadsmarknaden.

“Det går i trappsteg, det kan plana ut lite ibland, men det har ändå ökat kontinuerligt. Många trodde att priserna skulle gå ned efter Gudrun (stormen 2005, reds anm.) men det blev inte så”, säger Kenny Svahn.

Vi frågade Kenny Svahn vad man behöver veta och ta hänsyn till om man vill investera i skog.

Så ser prisutvecklingen ut 

”Priserna har gått upp nästan överallt, det är i norra Norrlands kustland samt Jämtland det sjunkit, och efterfrågan är mycket större än utbudet”, berättar Kenny Svahn.

Under året har priset på skogsmark stigit till rekordnivåer i södra och mellersta Sverige, men sjunkit i delar av norra Sverige, enligt en färsk sammanställning från LRF Konsult. 

Genomsnittspriset har stigit till 435 kronor skogskubikmeter, vilken är en uppgång med 2,9 procent, och det högsta priset sedan mätningarna startade för 24 år sedan. Allra dyrast är det söderut i Skåne, Blekinge och Halland, enligt LRF. 

Var ligger dina pengar?


Ligger dina pengar i ett bolag eller har du dem framskattade? Det är avgörande för dina förutsättningar att köpa skog. Man skiljer på privata ägare och bolag när det kommer till skogsinnehav.

Kenny Svahn berättar att det är svårare, och utbudet mindre, för företag som vill köpa skog. De måste dessutom söka ett förvärvstillstånd hos länsstyrelsen som granskar affären.

”Då kan man avslås och nekas att köpa. Det är för att man vill behålla en balans så att för mycket skog inte hamnar hos skogsbolagen”, berättar Kenny Svahn.

Har du råd att investera långsiktigt?

“Vi har haft en extrem högkonjunktur på skogssidan och det kommer givetvis att vända. Gör man skogsköp nu ska man ha i åtanke att inte sätta sig i en situation där man måste avverka direkt”

”När du köper en skogsfastighet ökar den alltid. Hur mycket varierar, från nästan cirka 1 procent upp till 5–6 procent och i sällsynta fall mer än 8 procent. Värdetillväxten, utan avverkning, är inte sällan högre än att faktiskt avverka och sälja skogen som virke. Dock så har fastigheter med hög värdetillväxt ofta mindre möjligheter att avverka eftersom det rör sig om mer egen insats samt sämre möjlig direktavkastning". 

Så ser virkespriserna ut

I norra Sverige, norr om Gävle, får du bäst betalt för ditt virke kring kusterna och sämre i inlandet. 

Vissa områden i Sverige benämns som ”prisdiket” där virkespriserna är lägst i landet. Det innefattar Värmland, Dalsland, Västmanland, Närke och Dalarna.

Högst betalt får du i södra Sverige, som Småland och Östergötland. Skogen är dock dyrare i södra Sverige vilket gör att plånboken inte nödvändigtvis blir mest välfylld här.

”Det är bäst att hålla sig till Mellansverige, här är fastighetspriserna lägre men tillväxten bra samt närhet till industrin. Men det kan ändras”, säger Kenny Svahn. 

Köp inte grisen i säcken

Se över boniteten, markens förmåga att producera virke, innan du gör slag i saken.

“Även om skogsfastighetspriserna står stilla eller ändrar sig växer själva skogen och då har du två faktorer som jobbar för dig", säger Kenny Svahn.

Tänk läges-strategiskt

Kenny Svahn menar att mellersta Sverige är ett attraktivt val, både för de lägre priserna men även läget.

”Oavsett vad vi ska göra med virket i framtiden så kommer avstånden till processindustrin vara viktig. Processindustrin ligger spritt i södra Sverige, och dels som ett bälte i Mellansverige och sedan längs Norrlandskusten. Skillnaden är att i Mellansverige är priserna inte lika höga som i södra Sverige, men det växer fortfarande bra. Sen finns det mer industri här än i norra Sverige". 

Missa inte avdragen

Om du äger skog räknas du som en enskild näringsidkare. 

"Du får därmed får göra avdrag för kostnaderna och det finns bra möjligheter att skatteplanera sina intäkter".

Politiken styr

Passa dig så att du inte köper en skog som bedöms ha höga naturvärden. Då kan det bli problem om du vill avverka.

Försäkra dig

Granbarkborrar, stormar och eldsvådor. Glöm inte att försäkra din skog! 

Läs fler artiklar
LÄS MER