Nystart 2019? Här är 10 fällor du inte vill gå i när du ska affärsutveckla

affärsutveckling
Nystart 2019? Här är 10 fällor du inte vill gå i när du ska affärsutveckla

Camilla Björkman

Affärsutvecklingschef

Har du storslagna planer för din affärsutveckling 2019? Då vill du inte göra de här 10 vanliga misstagen, menar experten Patrik Widlund.
Här ger han de vassaste råden för hur du ska agera i stället.

Patrik Widlund har precis kommit ut med boken Digital transformation – strategier för affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av att leda bolag och driver nu eget som konsult inom digital affärsutveckling.

Under sin karriär har han sett många bolag både lyckas – och misslyckas – i sin affärsutveckling och digitalisering.

När vi nu är tillbaka på jobbet och ska riva igång affärerna igen ger han därför Breakits läsare några av de vanligaste fällorna man lätt går i – och råd för hur man gör ska agera istället.

Patrik Widlund. Foto: Press.

Misstag 1: Ni argumenterar för A eller B

Alla företag som vill göra en digital resa behöver börja med att förstå var man befinner sig. Många börjar i stället i andra änden genom att diskutera "ska vi göra si eller så?" Alternativ A eller B? Det leder ofta till långa diskussioner där alla argumenterar för olika ståndpunkter.

Lösningen är att i stället skaffa sig en gemensam bild över nuläget, genom att till exempel ställa frågor som: Har vi en uthållig affärsmodell? Inom vilka områden kan vi bli utmanade? Är våra produkter lösningen på kundernas problem? Och så vidare. På det sättet ser ni vilket behov ni behöver fylla – och det leder kanske till helt andra lösningar än de ni pratade om från början.

Misstag 2: Ni frågar kunderna vad de vill ha

Ett vanligt scenario är att man gör enkäter eller håller workshops där kunderna får svara på frågor som: “Vad vill ni att vi gör?”. Problemet är att det är svårt för människor att föreställa sig lösningar på behov de ännu inte upplevt. Här behöver ni vara mer förutsättningslösa i kunddialogen och – återigen – mer intresserade av kundens situation och underliggande behov. På så sätt kan ni hitta lösningar som ni kanske annars inte skulle leta efter. Ett bra sätt att göra det på är att kartlägga kundresan. Hur ser kundernas köpprocess ser ut? Vilka lyssnar de till och litar på?

Misstag 3: Ni viftar bort startups som inte tjänar pengar

Nya startups dyker upp varje dag – ofta med smala nischer som fokuserar på att lösa ett specifikt problem. En vanlig försvarsmekanism är att vifta bort dem med ursäkten att de är för smala eller inte tjänar några pengar. Men de är inte ofarliga bara för att de inte visar svarta siffror än. Tvärtom kan det betyda att de lägger större vikt vid att vara till nytta för kunden än vad ditt företag gör. Här är rådet enkelt: underskatta inte nya startups – inspireras av vilket behov de löser i stället.

Misstag 4: Ni struntar i strategi

“Vi har inte tid att sitta och tänka på strategi – vi jobbar”, kan ibland inställningen hos vissa företagsledare vara. Det kan bero på att strategisk eftertanke kan uppfattas som motsats till praktisk handlingskraft. Men det senare är beroende av det förra. Har man inget mål och ingen strategi finns risken att man blir ineffektiv och inte får med sig medarbetarna. Dessutom handlar mycket av de strategiska frågorna om att välja bort. Tar man inga beslut har man också alla dörrar öppna. Det blir svårare att delegera till andra medarbetare – och konsekvensen blir ett lågt tempo där ingen vågar ta beslut.

Misstag 5: Ni tänker för mycket på teknik

Det är vanligt att man vill förbättra produkten genom att addera fördelar. Men risken är att erbjudandet till slut är så omfattande att det också blir för dyrt. Det är då startups kliver in med kraftigt förenklade erbjudanden till en bråkdel av kostnaden. Godnatt.

Lösningen är att på djupet förstå kundbehovet och ägna tid åt affärsmodellen, som ofta är det disruptiva. Till exempel att förändra erbjudandet med attraktiva betalningsmodeller, att hoppa över led i värdekedjan eller genom att vara ett filter i densamma.

Misstag 6: Ni satsar allt på ett projekt

... och det projektet ska förändra allt. Efter att ha gjort affärsplaner, kalkyler, budgetar och marknadsplaner är det dags att utveckla produkten och sedan återstår lanseringen. Efter år av arbete ska produkten äntligen få flyga. Big bang! Oj, andra hann före eller produkten var inte efterfrågad.

Lösningen är istället att jobba i kortare sprintar där produktens utveckling kontinuerligt stäms av mot marknaden. Etablera produkten så fort som möjligt och fortsätt att utveckla den tillsammans med kunderna. Hitta en nisch, en snäv målgrupp, ett segment att utgå ifrån och bygg en produkt som kunderna älskar.

Misstag 7: Ni placerar projekten på fel ställe i organisationen

I en organisationen som driver traditionella affärer som går bra kommer man inte att ägna utveckling av nya produkter tillräcklig omvårdnad. Risken är stor att en eventuell framgång får liten betydelse och därför inte kommer att prioriteras.

Lösningen är istället att lägga utvecklingen utanför den nuvarande organisationen. Det kan vara ett team med personer från den ”gamla” organisationen som får jobba i projektet under en begränsad tid eller på deltid. Det viktiga är att placera utvecklingsprojekt där de får stor betydelse och vårdas ömt. Låt det nuvarande väloljade maskineriet sköta sin verksamhet utan att det störs av kreativ utveckling som förstör marginalerna på kort sikt.

Misstag 8: Ni använder den klassiska affärsmodellen i branschen

I alla branscher finns det ett par affärsmodeller som är dominerande. Det finns traditioner, normer och praxis för hur framgång definieras. Att följa ”spelets regler” kan ingen kritiseras för – men effektivisering och utveckling av det som redan finns skapar inga nyskapande produkter. Disruptiva företag gör sådant som vanliga företagsledare inte tycker är förståndigt.

Lösningen är att utgå från målgruppens behov och problem. Det kan vara att ändra i affärsmodellen, att skala bort delar av erbjudandet eller att utgå från variabler som inte självklart är de som hittills definierats som konkurrensfördelar i er bransch.

Misstag 9: Ni planerar för mycket

Mogna företag har en dålig vana av att göra saker i sekvenser, vilket går långsamt. De gör en marknadsundersökning, affärsplan, budget, marknadsplaner och så vidare. Powerpoint och excel spelar ofta en lite för stor roll.

Lösningen är – återigen – att pröva sig fram och vara mycket mer iterativ. Testa utvecklingen i löpande dialog med kunderna. Förlita er mer på upplevelser och vad människor tycker och känner. Det blir ett högre tempo i utvecklingen och chansen är större att slutprodukten blir efterfrågad. ”Get out of the building”, som det brukar heta.

Misstag 10: Ni tänker: "Våra kunder är inte digitala"

Det är ofta man hör företagsledare säga att de till exempel inte vill börja med e-handel för att deras kunder inte efterfrågar det, eller för att kunderna inte är digitala. Men även om inte alla företag är digitala är människorna det.

Lösningen är att sätta igång idag. Starta med något digitalt erbjudande på hemsidan, jobba med sökmotoroptimering och driv trafik med digital marknadsföring. Det kan antingen vara en tjänst eller en enskild produkt. Eftersom allt går att mäta kommer utvärderingarna visa att insatserna bör höjas.

LÄS MER:

Läs fler artiklar
LÄS MER