Två enkla sätt – så bygger du ditt vinnarteam

Ledarskap Startup-psykologen
Två enkla sätt – så bygger du ditt vinnarteam

Björn Hedensjö

Psykolog

Att skapa rätt förutsättningar för framgångsrika team är själva kärnan i ledarskap. Men även den mest välmenande chef trampar lätt fel. I den här artikeln i vår serie ”Startup-psykologen” listar Björn Hedensjö, chef som sadlat om till psykolog, två psykologiska ”hacks” som är viktiga för att skapa vinnarteam.

Den här artikelserien publicerades första gången 2018 – men lärdomarna från den fungerar fortfarande.

Jobba med tydliga mål – och se till att det är tydligt vilka som ska nå dem

På de allra flesta arbetsplatser finns högar (eller digitala motsvarigheter) med policydokument som det aldrig blev något med, fastän alla verkade överens om målsättningen när besluten fattades.

Ett bra sätt är att komma till rätta med problemet är att göra målen tillräckligt tydliga för att något faktiskt ska hända. Till sin hjälp för att utvärdera mål kan man ta akronymen SMART. Kolla helt e...

Läs fler artiklar
LÄS MER