Så hanterar du skitstövlar på jobbet

Så hanterar du skitstövlar på jobbet

Björn Hedensjö

Psykolog

Är du chef tillräckligt länge går det inte att undvika – du kommer att göra en katastrofal felrekrytering. I veckans avsnitt av ”Startup-psykologen” går Björn Hedensjö, chef som sadlat om till psykolog, igenom hur du identifierar och hanterar mobbartyper.

De allra flesta människor har stor potential att förändras. Små övertramp hanteras med fördel utifrån de principer som vi gick igenom i första delen av Startup-psykologen.

Men hur tolerant ska man egentligen vara med riktiga rövhattar (eller skitstövlar om du föredrar det) – alltså personer på en arbetsplats som gång på gång beter sig riktigt illa mot andra?

Inte särskilt tolerant alls, av forskningen att döma.

Som grundare och chef finns det flera anledningar att i princip ha nolltolerans med antisocialt beteende.

Den mänskliga kostnaden kan bli hög om man inte sätter stopp eftersom omgivningen påverkas på ett förödande sätt. Sjukskrivningarna ökar kraftigt på arbetsplatser där mobbartyper har fritt spelrum.

Dessutom är det katastrofalt för produktiviteten.

I en studie från University of South Wales i Australien lät man skådespelare infiltrera grupper för att se hur det påverkade gruppens resultat. Infiltratören fick i uppgift att antingen alltid smita från jobb, vara negativ eller ständigt söka konflikt.

Resultatet visade att gruppernas resultat försämrades med uppemot 40 procent.

En av världens ledande forskare i problembeteenden på arbetsplatser är Stanford-professorn Robert Sutton. Han hävdar att nolltolerans med de allra mest skadliga personerna på arbetsplatser – det han kallar ”the no asshole rule” – är den viktigaste ledarskapsprincipen av alla.

Så tacklar du bäst skitstövlarna

- Identifiera dem. Sutton definierar ”certifierade skitstövlar” – de som är allra mest skadliga i en verksamhet – som personer som jävlas med dem som befinner sig på en lägre nivå i hierarkin. De får också sina kollegor att känna sig förminskade och dränerade på energi. Han listar också en rad härskartekniker som "certifierade skitstövlar" brukar ta till. Till exempel att behandla folk som om de vore osynliga, oombedd fysisk kontakt och att offentligt förödmjuka enskilda.

- Visa att övertramp får konsekvenser. Som du kanske minns från den allra första delen i den här artikelserien så styrs vi människor till stor del av de konsekvenser som våra handlingar får. Medan positivt förstärkande konsekvenser oftast är det bästa förändringsverktyget så gäller andra regler när det handlar om starkt antisociala beteenden, som exempelvis sexuella trakasserier. Föreställ dig att din bil automatiskt skulle registrera hastighetsöverträdelser och skriva ut böter från en liten skrivare bredvid förarsätet så fort det skedde. Förmodligen skulle du undvika att köra för fort. På en arbetsplats där grova övertramp snabbt, konsekvent och förutsägbart bestraffas på ett kännbart sätt – till exempel med en formell varning om uppsägning – kommer de grova övertrampen att bli färre.

- Var uppmärksam på subtila övertramp. Problembeteenden behöver inte alltid vara så tydliga för chefen – minns att certifierade skitstövlar ofta ger sig på personer på lägre nivå i hierarkin. Nyckeln här är att vara en lyssnande chef som är uppmärksam på sådant som signalerar problem – till exempel när en person på möten behandlar andra som om de vore osynliga.

- Agera snabbt för att bli av med problemet. När man väl har konstaterat att en person hör till den här kategorin och inte visar någon vilja till förändring finns som arbetsgivare ingen anledning att vänta med att agera. Arbetsrättsliga regler kan göra det svårt att snabbt helt få bort en person från arbetsplatsen, men ett första steg kan vara att se till att personen får jobba där den gör minst skada – det vill säga långt från andra människor.

- Undvik rövhattar i rekryteringen. Kanske har du funderat på att anställa den där stjärnprogrammeraren trots att du hört att hen är en riktig mobbartyp? Gör inte det. Den skada ”certifierade skitstövlar” orsakar i team överstiger vida den nytta de kan göra i kraft av sin yrkesskicklighet. Google hör till de företag som har rekryteringsmekanismer för att se till att personer av den här typen aldrig kommer genom dörren.  

Men tänk om det är chefen själv som är en skitstövel? Visst kan det vara så. I en kommande del av artikelserien kommer jag – med hjälp av omfattande forskningsstöd – visa varför chefer har massor att vinna på att undvika att bli dryga skitstövlar.

Veckans övning: Fundera igenom om du stött på det Sutton kallar ”certifierade skitstövlar” under din karriär. Hur hanterades detta av ansvarig chef, och hur tycker du att det borde ha hanterats?

Vill du lära dig mer? Här är alla delar i Startup-psykologen!

Läs fler artiklar
LÄS MER