Forna Netflix-chefen: Så skapar du en sund företagskultur

Forna Netflix-chefen: Så skapar du en sund företagskultur

Patty McCord. Foto: O'Reilly Conferences/Flickr.

Sara Lindmark

Reporter

Patty McCord är hjärnan bakom Netflixs omtalade kultur. Principerna sammanfattas i ett 124 sidor långt dokument som har över 15 miljoner visningar.

Facebooks operativa chef, Sheryl Sandberg, har kallat det för “ett av de viktigaste dokument som någonsin har kommit ur Silicon Valley”.

De 124 sidorna är en presentation av kulturen på Netflix. Luntan postades online första gången 2009 av vd:n Reed Hastings och uppdaterades så sent som i somras.

Varken han eller den dåvarande HR-chefen och hjärnan bakom principerna, Patty McCord, kunde ana vilken viral spridning texten skulle få.

Patty McCord var HR-chef på streamingtjänsten mellan 1998-2012. I dag är hon konsult och har precis gett ut en boken “Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility”.

Den viktigaste principen för att fixa en sund företagskultur är enligt före detta Netflix-toppen: uppför dig som en vuxen.

“Människor kan inte vara något som de inte kan se. Om de ser en ledare som beter sig på en brölig tonårspojke så kommer alla andra – män som kvinnor – att ta efter det beteendet. Du måste agera som en vuxen, moralisk och verklighetsförankrad ledare för att omge dig själv med sådana personer”, säger Patty McCord till Kara Swisher i podcasten Recode Decode.

I en artikel i Harvard Business Review beskriver hon själv några viktiga principer som hon var med om att utveckla på Netflix:

  1. Bygg en kultur där enbart mogna individer kan blomstra

Om du ber folk att sätta företagets intresse först så kommer 97 procent av de anställda att göra det. Många företag spenderar oändligt med pengar och tid på att utforma HR-policies för att hantera problem som övriga 3 procent kan orsaka, vilket är slöseri med resurser, enligt Patty McCord. "Anställ personer med ett vuxet beteende vilket innebär att prata öppet om problem med din chef, kollegor och underställda. Vi berättade för de anställda att vi förväntade oss att de hanterar företagets pengar varsamt, som att det vore deras egna. Vi tog även bort vår semesterpolicy och införde obegränsad semester och medarbetare och chefer blev tillsagda att göra upp om det sinsemellan”.

2. Se till att medarbetarna fortsätter att utvecklas

När människor väl har kommit innanför portarna så gäller det att se till så att de fortsätter utvecklas. Här är två strategier som Netflix använder.

Var transparent när det kommer till prestation

Istället för formella prestationsbedömningar införde Netflix ett informellt feedbacksystem som kallades 360 graders-recensioner. Folk fick fylla i saker som de tyckte att kollegor borde börja, sluta eller fortsätta med. I början var utvärderingarna anonyma men övergick sedan till att hållas ansikte mot ansikte. 

Om du kan ha ärliga och transparenta diskussioner så kan du enligt Patty McCord lösa alla problem. Var ärlig, även om det är obekvämt. Den här sortens transparens är avgörande för att bygga en förtroendeingivande kultur.

Var inte rädd för att släppa greppet om hårt arbetande personer

Bolag förändras och vad du vill uppnå likaså. Patty McCord tipsar om att låta hårt arbetande och kreativa människor gå – om deras kunskaper inte längre fyller en funktion.

“Ja, oavsett hur värdefulla deras prestationer en gång har varit. Vi utformade bra avgångserbjudanden för att det skulle kännas rättvist för de anställda och mindre obekvämt för den som fick framföra budskapet".

Den här principen gjorde att Patty McCord själv miste jobbet tillslut. 

3. Uppmuntra till förändring och riskktagande

En av Netflixs kärnvärden är mod, vilket syftar till förmågan att ta smarta risker och säga vad du tycker, även om det är kontroversiellt. Modiga medarbetare är enligt Patty McCord någon som vågar kasta ut allt genom fönstret och starta om. Företag måste övertyga medarbetare om att det är okej att ta risker och att de inte kommer att straffas om saker inte går som planerat.

Culture from Reed Hastings

Läs fler artiklar
LÄS MER