Hur skattar man på bitcoin? Så undviker du skattesmäll

Skatteverket Bitcoin How to ekonomi
Hur skattar man på bitcoin? Så undviker du skattesmäll

Foto: Istockphotos och Unsplash

Breakit

Den som handlar med kryptovalutor som bitcoin är skyldig att redovisa detta i deklarationen. Här kommer en genomgång i hur reglerna fungerar.

Bitcoin ges inte ut av en stat eller riksbank och det finns ingen officiell valutakurs. Priset bestäms med hänsyn till utbud och efterfrågan hos användarna. Skatteverket har därför gjort bedömningen att bitcoin inte kan likställas vid en utländsk valuta.

Försäljning av bitcoin ska istället kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i kapitel 52 i Inkomstskattelagen.

“Vi har fått många påstötningar från folk som tycker att det ska räknas som utländsk valuta, men eftersom det inte finns någon formell utgivare anser vi att det ska räknas som en så kallad annan tillgång. Samma regler gäller, det är mer en principiell fråga”, säger Olof Wallin, rättslig expert på Skatteverket.

En vinst beskattas i sin helhet med 30 procent medan en förlust ska reduceras till 70 procent. Gör man en förlust på 1.000 kronor får man alltså dra av 700 kronor.

Reglerna gäller:

1. En renodlad försäljning av bitcoin där man får en ersättning i form av kronor eller utländsk valuta.

2. Betalning med bitcoin vid köp av till exempel ett par skor eller en taxiresa (detta är dock ytterst ovanligt i Sverige – än så länge).

Det har ingen betydelse för beskattningen om bitcoin förvaras i en virtuell plånbok utanför Sverige eller att bitcoin sålts på en handelsplats som är etablerad utanför Sverige. En person som är bosatt här är enligt inkomstskattelagen skattskyldig för alla sina inkomster oavsett var i världen de har uppkommit eller intjänats.

Bitcoincertifikat som det handlas med på börsen beskattas på samma sätt som direktägda bitcoin. Om man förutom certifikat också innehar bitcoin, ska innehaven hållas åtskilda vid beräkning av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet.

Hur räknar man ut sin vinst eller förlust?

När du köpt och sålt vid flera tillfällen till olika kurser, behöver du veta det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för att räkna ut kapitalvinsten.

Du får fram det genom att ta summan på dina inhandlade bitcoin i kronor, och dividera det med antalet bitcoin i portföljen innan köpet. Vi tar Hanna som exempel:

Hanna köper 10 bitcoin för 10.000 kr och köper sedan ytterligare 10 bitcoin för 50.000 kr. Sammanlagt har hon köpt 20 bitcoin för 60.000 kr och varje bitcoin har därmed ett genomsnittligt omkostnadsbelopp med 3000 kr (60.000 kr/20).

För att få fram vinsten eller förlusten vid försäljning så multiplicerar du antalet bitcoin som säljs med det genomsnittliga omkostnadsbeloppet.

Hanna säljer 15 bitcoin för 60.000 kr och omkostnadsbeloppet är 45.000 (15 x 3.000 kr). Vinsten blir därmed 15.000 kr (60.000 – 45.000).

Fortfarande förvirrad? Kanske blir du klokare om du läser mer om bitcoin på Skatteverkets hemsida.

Läs fler artiklar
LÄS MER