Kollektiva
Kollektiva ligger bakom tjänsten Kollektiva Fondval som är jämförelsetjänst för PPM-sparare. Där kan användarna jämföra sitt eget sparande med andra i samma generation och ta rygg på olika duktiga privata sparare.

Nyheter om "Kollektiva"