Ascatron
Bolaget tillverkar kraftkomponenter i kiselkarbid vilket innebär att de har utvecklat en teknik för att styra kraften till olika elektriska apparater

Nyheter om "Ascatron"