Accedo
Accedo har tagit fram en molntjänst som gör det möjligt för videoproducenter att skicka ut samma innehåll till många olika plattformar - utan att behöva anpassa innehållet specifikt för varje plattform.

Nyheter om "Accedo"