Breakit - Dubblad förlust för Crunchfish

Dubblad förlust för Crunchfish

Direkt / Breakit
Direkt / Breakit
13 nov 2017, kl 08:58

Förlusten steg för skånska Crunchfish under det tredje kvartalet.

Direkt / Breakit
Direkt / Breakit
13 nov 2017, kl 08:58

First North-bolaget Crunchfish, som just nu genomgår stora förändringar, hade en nettoomsättning på blygsamma 0,3 miljoner kronor (0,2) under det tredje kvartalet. Resultatet före skatt för kvartalet uppgick samtidigt till -5,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med -2,7 miljoner kronor motsvarande period förra året. 

Förklaringarna till ökningen av förlusten före skatt är huvudsakligen att bolaget satsat större resurser på marknadsbearbetning samt att administrationskostnaderna har ökat till följd av börsintroduktionen, heter det.

Bolagets intäkter utgörs huvudsakligen av upfrontbetalningar och erhållen royalty. En upfront-betalning intäktsförs när teknologin överlämnas till kunden medan en löpande royalty intäktsförs vartefter den tjänas in.

Royaltynivåerna är under uppbyggnad och kommer över tid bli det dominerande intäktsslaget. Inga avtal med upfrontbetalningar ingicks under tredje kvartalet.

Läs mer om:
Läs fler artiklar
Läs nästa artikel