Kraftigt ökad förlust för Tobii under tredje kvartalet

Tobii
Kraftigt ökad förlust för Tobii under tredje kvartalet

Tobiis vd Henrik Eskilsson

Finwire / Breakit

Eyetrackingbolaget Tobii redovisar en förlust på 48,6 miljoner kronor under det tredje kvartalet.

Eyetrackingbolaget Tobii redovisar minskar omsättning under tredje kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskat rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 250,1 miljoner kronor (254,5), en minskning med 2 procent mot föregående år. Justerat för valutaeffekter ökade omsättningen med 3 procent.

Rörelseresultatet blev -48,6 miljoner kronor (-10,6).

Tobii redovisar ett ebitda på -12 miljoner kronor (20,4).

Resultatet före skatt var -62,5 miljoner kronor (-5,4). Resultatet efter skatt blev -53,0 miljoner kronor (-7,2), en minskning med 636 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på -0,55 kronor (-0,08).

"Kvartalet utmärktes av en mycket stark försäljning inom Tobii Pro. Det reflekterar en god underliggande marknadsutveckling men är också resultatet av våra satsningar på riktigt bra produkter och starkare säljkanaler", skriver bolaget och fortsätter:

"Tobii Dynavox omsättning påverkades negativt av tillfälliga effekter, men lanserade ytterligare två nya produkter och står nu starkt rustat med en utökad, prisdifferentierad produktportfölj. Inom Tobii Tech fortsatte vi att allokera mer resurser till VR för att svara upp mot förfrågningar och ett flertal samarbeten med potentiella kunder", konstaterar vd Henrik Eskilsson i rapporten.

Marknaden imponerades inte av rapporten och 20 minuter efter börsens öppning hade aktien gått ned med 7 procent. I skrivande stund handlas bolaget till drygt 39 kronor per aktie.

Läs fler artiklar
LÄS MER