M om arbetskraftsinvandring: "Vi förespråkar inte separata köer"

Moderaterna Almedalen
M om arbetskraftsinvandring: "Vi förespråkar inte separata köer"

Marcus Ericsson / TT

Breakit

Moderaterna vill att handläggningstiderna ska kortas när det gäller arbetskraftsinvandring. Däremot vill de inte se några separata köer för spetsrekryteringar.

I onsdags besvarade Miljöpartiet frågor från Breakit gällande startupbolag och den digitala industrin i Sverige.

Nu har turen kommit till Moderaterna, vars partiledare Anna Kinberg Batra håller sitt partiledartal i Almedalen ikväll.

Vilken roll anser ni/du att staten bör ha när det kommer till riskkapital?

“Moderaterna vill reformera och effektivisera det statliga riskkapitalet så att det i högre grad kompletterar privat riskkapital. Detta görs genom så kallade fond-i-fond-lösningar, där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder för att nå mindre och växande företag. Särskilt viktigt är det att stötta företag med stor tillväxtpotential i ett tidigt skede. Vi ser positivt på principerna i den utredning som nyligen presenterade ett förslag om hur investeringar i företag i tidiga utvecklingsfaser skulle kunna underlättas. Samtidigt är det viktigt att effekterna på redan existerande fonder måste analyseras noggrant för att fortsatt garantera att det statliga riskkapitalet är tillgängligt i hela landet.

Världen digitaliseras. Borde programmering ersätta exempelvis slöjd i skolan?

“Moderaterna föreslog den första april att programmering införs i skolan från och med första klass, att programmering blir en del av matematik- samt slöjd- eller teknikundervisningen och att Alliansens fortbildningsinsats Matematiklyftet utvecklas till att också innehålla programmering.”

Idag beskattas personaloptioner som lön istället för kapital. Är det bra?

“Regelverket bör förenklas och göras mer konkurrenskraftigt, samtidigt som grundläggande skatterättsliga principer beaktas, så att det blir lättare för växande företag att attrahera och behålla centrala medarbetare. Det handlar både om företagens kostnader för incitamentsprogrammen och reglerna för individen, till exempel i vilken utsträckning incitamentsprogrammen ska beskattas som inkomst av tjänst samt beskattningstillfället. Vi tillsatte en utredning om detta som ska lämna sitt betänkande i mars 2016. Vi inväntar nu utredningens resultat.”

Det råder bostadsbrist i Stockholm, vilket drabbar teknikbolag som vill rekrytera talanger. Hur vill ni åtgärda detta rent konkret?

“Moderaterna vill lätta på markrestriktionerna, till exempel behöver bullerreglerna bli mindre bygghämmande, det behövs en utredning om åtgärder för att korta processen till byggstart. Dessutom har vi föreslagit att införa nya och kortare tidsgränser för kommunernas och länsstyrelsernas handläggning. Därtill vill vi förändra möjligheterna att överklaga byggbeslut samt införa en privat initiativrätt till detaljplaner. En kortare planprocess och färre markrestriktioner är de viktigaste reformområdena, men vi vill även ytterligare förenkla reglerna för andrahandsuthyrningen.”

Många teknikbolag vittnar om problem med arbetstillstånd när de ska rekrytera programmerare från andra länder. Borde man särskilja prövningen av arbetstillstånd för spetsrekryteringar från den breda massan?

“Vi värnar arbetskraftsinvandring där arbetsgivare själva bestämmer vilket behov som finns och varifrån man önskar rekrytera. Handläggningstiderna måste kortas och fler yrkeskårer måste få möjlighet att söka sitt tillstånd via webben, men vi förespråkar inte separata köer för specialister.”

Läs fler artiklar
LÄS MER