Ericssons nettoresultat en besvikelse – lägre än väntat

Finwire / Breakit

Telekomjätten redovisar ett lägre resultat än väntat under det tredje kvartalet.

Telekomjätten Ericsson redovisar lägre nettoresultat än väntat under det tredje kvartalet. Omsättningen kom in ungefär som väntat. Justerad bruttomarginal steg i tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Bolagets nettoomsättning uppgick till 47,8 miljarder kronor (51,1), väntat enligt Bloombergs konsensus var 47,3 miljarder.

Bruttomarginalen var 25,4 procent (28,3).

Den justerade bruttomarginalen var 30,0 procent (29,4). I föregående rapport var den justerade bruttomarginalen 29,8.

Rörelseresultatet var -4,8 miljarder kronor (0,3). Justerat rörelseresultat var 0,0 miljarder kronor (1,6).

Nettoresultatet blev -4,3 miljarder kronor (-0,2), väntat - 2,0 miljarder.

Bolaget bedömer att marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) kommer att minska med 8 procent för helåret 2017. I förra rapporten angavs en bedömning med en nedgång med högt ensiffrigt tal.

Årets omstruktureringskostnader spås uppgå till 9-10 miljarder. I förra rapporten angavs kostnader i den övre delen på intervallet 6-8 miljarder.

I förra rapporten uppgav Ericsson att de såg risk för ytterligare marknads- och kundprojektjusteringar. Totalt uppskattades då den negativa påverkan på resultatet till 3-5 miljarder kronor fram till mitten av år 2018. Nu spår bolaget att man hamnar i den övre delen av detta intervall.

Läs fler artiklar
LÄS MER