Nytt svenskt techbolag till Aktietorget

Finwire / Breakit

Teckningstiden inleds på måndag.

Teknikbolaget Touchtech har godkänts för notering på Aktietorget, villkorat av att marknadsplatsens villkor uppfylls, innebärande att nyemissionen tecknas till minst 60 procent och att bolaget har minst 300 aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande

Touchtech är ett Göteborgsbaserat teknikbolag som utvecklar och designar interaktiva helhetslösningar till detaljhandeln med syfte att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att förstärka försäljningsorganisationen och vidareutveckla bolagets produkter.

Touchtech grundades år 2008 och har som mål att skapa nästa generations shoppingsupplevelse i fysiska butiker. Bolaget utvecklar och säljer produkter med interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer så som butiker, showrooms och mässor. Bland bolagets kunder återfinns bland annat Eton, MQ, Cervera, Odd Molly, Elkjøp, Apoteket, Mercedes, Volvo och Ford.

Kapitaltillskottet ska användas för att bolaget ska intensifiera sin marknadsbearbetning genom att anställa fler säljare, stärka sin positionering samt delta på relevanta mässor och evenemang. Ambitionen är även att inom kort expandera till fler länder.

"För handlare som vill digitalisera sina butiker räcker det inte längre med traditionella hyllor, affischer och kassasystem. Ska butikskoncept anamma digitaliseringen måste e-handeln och teknik införas på ett helt nytt sätt och framförallt implementeras på rätt sätt. Det är här Touchtech kommer in i bilden. Vi vill hjälpa handlare att locka tillbaka konsumenterna och öka konverteringen i butik, genom att tillhandahålla tjänster och know-how som är inkorporerade i Touchtechs egna plattform och som knyter samman skyltning, e-handel och kassa i butik", kommenterar Touchtechs vd Deniz Chaban.

Erbjudandet omfattar högst 1,45 miljoner aktier till teckningskursen 6,90 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 10,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Touchtech värderas före nyemissionen till 39,9 miljoner kronor. Teckningstiden inleds på måndag den 16 oktober och pågår till den 6 november. Första handelsdag på Aktietorget beräknas bli den 22 november.

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om 5,2 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 52 procent av emissionen.

Bolaget har anlitat InWest Corporate Finance som projektledare och Aktieinvest Fondkommission som emissionsinstitut i samband med noteringen.

Läs fler artiklar
LÄS MER